Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Hallgren Larsson 94 träffar

Titel Författare År Språk
1 Länsprogram Kronobergs län - Regional miljöövervakning 2015-2020 Louise Ellman Kareld 2014 Svenska
2 Försurning och kalkning i Jönköpings län: verksamhetsberättelse 2007 Tobias Haag 2008 Svenska
3 Försurning och kalkning i Jönköpings län: verksamhetsberättelse 2005 Eva Hallgren Larsson 2006 Svenska
4 Kalkning i Nissan, Vätterns tillflöden, Huskvarnaån och Tidan - Måluppfyllelse och effekter 2004-2006 Eva Hallgren Larsson 2009 Svenska
5 Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån. Kalkningsverksamhet i Jönköpings län. Måluppfyllelse och effekter 2002-2004 Eva Hallgren Larsson 2006 Svenska
6 Kalkplan 2006 - Verksamhetsplan för kalkningsverksamheten Eva Hallgren Larsson 2005 Svenska
7-14 Luftföroreningar i mellersta Sverige - nedfall och effekter oktober 1992 - september 1993 (flera utgåvor) Eva Hallgren Larsson 1997 Svenska
15 Luftföroreningar i mellersta Sverige 1994-1995 Eva Hallgren Larsson 1996 Svenska
16-19 Luftföroreningar i norra Sverige - nedfall och effekter oktober 1992 till september 1993 (flera utgåvor) Eva Hallgren Larsson 1997 Svenska
20 Luftföroreningar i skogliga provytor - resultat till och med september 2002 Eva Hallgren Larsson 2003 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.