Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: F. W. Hasselblad & C:o 9 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Illustrerad priskurant å scioptikon med tillbehör och scioptikonbilder jemte fullständiga bruksanvisningar (flera utgåvor) F. W. Hasselblad & c:o 1896 Svenska
3-5 Priskurant å fotografiska artiklar jemte fullständiga bruksanvisningar (flera utgåvor) F. W. Hasselblad & c:o 1895 Svenska
6 Priskurant å fotografiska artiklar jämte kortfattad lärobok i fotografikonsten och fullständiga bruksanvisningar från F.W. Hasselblad & Co., G. & H. Hasselblad, A.-B. Hasselblad-Scholanders fot. mag F. W. Hasselblad & c:o 1905 Svenska
7 Supplement till priskurant å fotografiska artiklar F. W. Hasselblad & c:o 1899 Svenska
8 Priskurant å rägnkappor och rägnrockar af vattentät kautschukväfnad - Diabolo-spel F. W. Hasselblad & C:o 1907-1908 Svenska
9 Fotografiska vy-brefkort och brefkort-automaten "Perfekt" 1902 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.