Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finn Arnesen 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Våre flygere i kamp - luftkrigen i Norge 1940 Finn Arnesen 1962 Norska
2-4 Introduksjon til rettskildelæren i EF (flera utgåvor) Finn Arnesen 1995 Norska
5 Institusjoner og rettskildelære i EF og EØS - en introduksjon Anneke B. Borgli 1993 Norska
6 Statlig styring og EØS-rettslige skranker - illustrert ved en studie i EØS-rettens betydning for styringen av norsk petroleumsvirksomhet Finn Arnesen 1996 Norska
7 Indianer - historien om Nord-Amerikas urinvånare Finn Arnesen 1991 Svenska
8 Fra Rudolf Muus til Morgan Kane - 60 års folkelesning fra Bladkompaniet A.S Finn Arnesen cop. 1975 Norska
9 Fra Rudolf Muus til Margit Sandemo - 75 års folkelesning fra Bladkompaniet A.S Finn Arnesen 1990 Norska
10 Næringsreguleringsrett 1998 Norska
11 Samarbeid om petroleumsvirksomhet - en kommentar til den nye samarbeidsavtalen Finn Arnesen 1987 Norska
12 Internasjonalisering og juridisk metode - særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett Finn Arnesen cop. 2009 Norska
13 Agreement on the European Economic Area - a commentary 2018 Engelska
14 Agreement on the European Economic Area, A Commentary uuuu-uuuu Okänt
15 Indianer Punktskrift - historien om Nord-Amerikas urinvånare Finn Arnesen 1993 Svenska
16 Oversikt over EØS-retten Finn Arnesen 2022 Norska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.