Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Folke Lindberg 99 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skandinavien und das Deutsche Reich Folke Lindberg 1970 Tyska
2 En Stockholmsskildring från Karl XI:s tid - Olaus Bodinus dagboks-anteckningar från 1686 års riksdag Olaus Bodinus 1938 Svenska
3 Europa und die Einheit Deutschlands - eine Bilanz nach 100 Jahren 1970 Tyska
4 Hantverkarna D. 1, Medeltid och äldre vasatid 1947 Svenska
5 Historiska studier tillägnade Folke Lindberg 27 augusti 1963 1963 Svenska
6 Linköpings historia Salomon Kraft 1946 Svenska
7 Linköpings historia D. 1, Intill 1567 Salomon Kraft 1946 Svenska
8 Linköpings historia D. 2:1, Tiden 1567-1862 Salomon Kraft 1946 Svenska
9 Linköpings historia D. 2:2, Tiden 1567-1862 Salomon Kraft 1946 Svenska
10 Historia för gymnasiet Kjell Kumlien 1963 Svenska
11 1619 års stadga om städernas administration Folke Lindberg 1937 Svenska
12 1789 års cahiers de doléances i den historiska litteraturen Folke Lindberg 1950 Svenska
13 Anton Nyström och den stockholmska arbetareliten under kampen om fackföreningarna Folke Lindberg 1976 Svenska
14 La Baltique dans l'historiographie scandinave - problèmes et perspectives Folke Lindberg 1961 Franska
15 Bondefreder under svensk medeltid Folke Lindberg 1928 Svenska
16 Daljunkern Folke Lindberg 1942 Svenska
17 Docent Folke Lindbergs skrivelse till utrikesministern den 25 okt. 1950 jämte utlåtanden av f. d. justitierådet Nils Alexanderson och bokhandlaren Gunnar Josephson Folke Lindberg 1950 Svenska
18 Englands nordiska politik sommaren 1905 Folke Lindberg 1949 Svenska
19 Erinringar till sakkunnigutlåtandena rörande den lediga professuren i historia vid Uppsala universitet Folke Lindberg 1942 Svenska
20 Det europeiska stadsväsendets uppkomst - en blick på den nyare litteraturen Folke Lindberg 1938 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.