Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Folke Wernstedt 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skottsbergska gården i Karlshamn - en köpmansgård från 1700-talet Bengt Bengtsson 1946 Svenska
2 Josias Cederhielms dagboksanteckningar 1700-1706 (1709) Josias Cederhielm 1926 Svenska
3 Kungl. Svea livgardes historia Bd 4, 1660-1718 1954 Svenska
4 Adliga ätten "Bärfelts" nr 196 tidigare led - ett bidrag till riddarhusstamtavlornas historia Folke Wernstedt 1945 Svenska
5 Bidrag till kännedom om den karolinska arméns tillkomst Folke Wernstedt 1954 Svenska
6 Bidrag till kännedomen om den svenska huvudarméns styrka under fälttåget mot Ryssland 1707-1709 Folke Wernstedt 1932 Svenska
7 Biografiska anteckningar över järnkrämare i Stockholm 1651-1890 Folke Wernstedt 1935 Svenska
8 Bror Rålamb och fångarna i Tobolsk Folke Wernstedt 1935 Svenska
9 Fullmäktige i Riksgäldskontoret 1789-1939 - biografiska uppgifter Folke Wernstedt 1939 Svenska
10 Hur har fortifikationens emblem uppkommit? Folke Wernstedt 1928 Svenska
11 Järnkrämare i Stockholm 1651-1890 - historiska och biografiska anteckningar Folke Wernstedt 1935 Svenska
12 Kungl. Kronobergs regemente 1623-1923 - minnesskrift Folke Wernstedt 1923 Svenska
13 Lineartaktik och karolinsk taktik Folke Wernstedt 1957 Svenska
14 Några detaljer från arméns mobilisering och uppmarsch vid stora nordiska krigets utbrott Folke Wernstedt 1927 Svenska
15 Några obeaktade originalkartor av Olof Hansson Örnehufvud - minnen från svensk kartografisk verksamhet på kontinenten under 30-åriga kriget Folke Wernstedt 1932 Svenska
16 Några standar och dragonfanor med enkelt och dubbelt namnchiffer CRS Folke Wernstedt 1948 Svenska
17 En obeaktad karolinsk dagbok - Carl Gustaf Bondes 1700-1704 Folke Wernstedt 1932 Svenska
18 Om främmande adels naturalisation och introduktion på svenska riddarhuset under storhetstiden Folke Wernstedt 1938 Svenska
19 Riddarhusets stamtavlor - historik, läge, önskemål Folke Wernstedt 1946 Svenska
20 Släkten Burman från Össeby-Carn Folke Wernstedt 1934 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.