Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Frans Anton Ewerlöf 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om Landtmanna-Förhållanderna i Konunga-Riket Danmark - kortfattad framställning efter offentliga handlingar Frans Anton Ewerlöf 1854 Svenska
2 Den dansk-tyska frågan - historiskt utkast Frans Anton Ewerlöf 1862 Svenska
3 En ångbåtsresa på Götha canal - beskrifven i bref till en vän Frans Anton Ewerlöf 1838 Svenska
4 Bref till en riksdagsman - 1:sta brefwet Frans Anton Ewerlöf 1867 Svenska
5-6 En blick på handels- och penninge-ställningen i Sverige (flera utgåvor) Frans Anton Ewerlöf 1844 Svenska
7 En ångbåtsresa på Götha canal om sommaren 1837. Beskrifwen i bref till en vän Frans Anton Ewerlöf 1838 Svenska
8 La myriade - système chronologique pour une période de dix mille ans Henric Gottfrid Brandel 1853 Franska
9 Om folkbildning Henry Peter Brougham nnnn Svenska
10 Betraktelser öfver svenska ständerna och deras ombildning Frans Anton Ewerlöf 1848 Svenska
11 Några ord om den sednaste cholera-epidemien med hufvudsakligt afseende på svenska quarantaine-väsendet. (Tryckt som manuskript.) Frans Anton Ewerlöf 1854 Svenska
12 De differentia officii et inclinationis animi, dissertatio philosophica, quam, consent. ampliss. ord. philosoph. publico examini subjiciunt præses H. Schartau ... et respondens F. A. Everlöf gothoburgensis, die XXI m. junii a. MDCCCXVI Henric Schartau 1816 Latin
13 Convention zur Regulirung verschiedener auf den Sundzoll und die Modalität seiner Erhebung Bezug habender Verhältnisse - geschlossen zwischen den königl. schwedisch-norwegischen und königl. dänischen Commissarien zu Helsingör am 23 August 1841 1841 Tyska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.