Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrik F. Wulz 21 träffar

Titel Författare År Språk
1 L' identità dell'ambiente urbano - The identity of the urban environment : convegno e mostra Firenze, Aula Magna dell'Università - 24-27 settembre 1986 1987 Italienska
2 Plåt i arkitekturen Anna-Brita Krakenberger 1992 Svenska
3 Bostadsområden i Stockholm 1930-1980 Elisabeth Martin 1980 Svenska
4 Arkitektur i Wien - 129 objekt Fredrik F. Wulz 1983 Svenska
5 Bostadsområden i Örebro 1947-1971 Fredrik F. Wulz 1979 Svenska
6-7 Budapest - stadsombyggnad, stadsmorfologi (flera utgåvor) Fredrik F. Wulz 1979 Svenska
8 Fasaden och stadsrummet Fredrik F. Wulz 1991 Svenska
9 Idé och verklighet - om arkitekttävlingar och experimentellt byggande i Österrike 1969-1979 och Sverige/Gävle 1978-1979 Fredrik F. Wulz 1980 Svenska
10-11 Om staden - underlag för stadsanalys och stadsgestaltning (flera utgåvor) Fredrik F. Wulz 1984 Svenska
12 Om staden D. 1, Om staden som fenomen och som symbol - underlag för stadsanalys och stadsgestaltning Fredrik F. Wulz 1985 Svenska
13 Om staden D. 2, Om stadens sociala organisation - underlag för stadsanalys och stadsgestaltning Fredrik F. Wulz 1987 Svenska
14 Om staden D. 3 D. 3a, Om stadens fysiska struktur. Om stadsarkitekturens gestaltningsprinciper - underlag för stadsanalys och stadsgestaltning Fredrik F. Wulz 1984 Svenska
15-16 Stadt in Veränderung - eine architektur-politische Studie von Wien in den Jahren 1848 bis 1934 (flera utgåvor) Fredrik F. Wulz 1977 Tyska
17-18 Stadt in Veränderung Bd 1, Wien zwischen 1848 und 1918 - eine architektur-politische Studie von Wien in den Jahren 1848 bis 1934 (flera utgåvor) Fredrik F. Wulz 1977 Tyska
19-20 Stadt in Veränderung Bd 2, Wien zwischen 1918 und 1934 - eine architektur-politische Studie von Wien in den Jahren 1848 bis 1934 (flera utgåvor) Fredrik F. Wulz 1977 Tyska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.