Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrik Ferdinand Carlson 86 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Ad historiam ecclesiæ Suecanæ, temporibus a concilio Upsal. proximis, annotata, quæ venia ampliss. facult. philos. Upsal. præside mag. Frederico Ferdin. Carlson ... pro gradu philosophico p. p. auctor Carolus Gustavus Malmström Suderm. Neric. In audit. Gustav. min d. XIX Apr. MDCCCXLVIII h. a. m. s (flera utgåvor) Fredrik Ferdinand Carlson 1848 Latin
3 Bidrag till historien om 1650 års riksdag. Academisk afhandling, som ... under inseende af Mag. Fredrik Ferdinand Carlson ... för philosophiska graden författad och utgifven af Henric Lovén, af Stockholms nation ... framställes å mindre Gustavianska lärosalen d. 31 maj 1851 .. Fredrik Ferdinand Carlson 1865 Svenska
4 Om riksdagen i Upsala 1675. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Mag. Fredrik Ferdinand Carlson ... för philosophiska graden författad och utgifven af Fredrik Edward Fåhræus af Stockholms nation ... framställes å den mindre Gustavianska lärosalen den 30 maj 1851 .. Fredrik Ferdinand Carlson 1865 Svenska
5 Om Sveriges deltagande i trippel-alliansen. Afhandling, som ... under inseende af historiarum professorn mag:r Fredrik Ferdinand Carlson för philosophiska graden författad och utgifven af Esbjörn Oscar Edholm af Norrlands nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 31 maj 1851 .. Fredrik Ferdinand Carlson 1851 Svenska
6 Quae de ineunda pace inde a pugna Pultavensi egerit Carolus XII. Disquisitio cujus partem octavam ... p. p. Freder. Ferd. Carlson ... et Magnus Nennes Smolandus. In auditorio Gustav. min. d. XXIV Maji MDCCCXLVIII .. Fredrik Ferdinand Carlson 1848 Latin
7 Quae de ineunda pace inde a pugna Pultavensi egerit Carolus XII. Disquisitio cujus partem tertiam ... p. p. Freder. Ferd. Carlson ... et Olaus Aug. El. Hæggström Holmiensis. In auditorio Gustav. min. d. XVII Maji MDCCCXLVIII .. Fredrik Ferdinand Carlson 1848 Latin
8 Quæ a Carolo XII post pugnam Pultavensem de pace acta sint et quæ fuerint consilia Goerzii Fredrik Ferdinand Carlson 1848 Latin
9 Berättelse om riksdagen 1680 Fredrik Ferdinand Carlson 1860 Svenska
10 Bidrag till historien om 1650 års riksdag. Academisk afhandling, som ... under inseende af mag. Fredric Ferdinand Carlson ... för philosophiska graden författad och utgifven af Henric Lovén, af Stockholms nation till offentlig granskning framställes å mindre Gustavianska lärosalen d. 31 maj 1851 p. v. t. f. m Fredrik Ferdinand Carlson 1851 Svenska
11 Bihang till svensk författningssamling 1876 : 27, Kongl. Maj:ts nådiga instruktion för förvaltningen af Kongl. och Hvitfeldtska stipendii-inrättningen : gifven Stockholms slott 2 juni 1876 Fredrik Ferdinand Carlson 1876 Svenska
12 Carl den tolftes tåg mot Ryssland Fredrik Ferdinand Carlson 1885 Svenska
13 De albis et nigris factionibus Florentinis dissertatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Fredericus Ferd. Carlson ... et Carolus Johannes Malmsten stip. Wict. Vestrog. In audit. Gustav. die XXV Febr. MDCCCXXXVII. h. a. m. s P. I Fredrik Ferdinand Carlson 1837 Latin
14 De albis et nigris factionibus Florentinis dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Fredericus Ferd. Carlson ... et Carolus Callmander stip. Jernfelz. Sudermanno-Nericii. In audit. Gustav. die XXV Febr. MDCCCXXXVII. h. p. m. s P. II Fredrik Ferdinand Carlson 1837 Latin
15 De albis et nigris factionibus Florentinis dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Fredericus Ferd. Carlson ... et Andreas Gustavus Gotthardus Salenius Sudermanno-Nericii. In audit. Gustav. die IV Martii MDCCCXXXVII. h. a. m. s P. III Fredrik Ferdinand Carlson 1837 Latin
16 De Hemmingi Gaddii in patriam meritis dissertatio. Quam ... Mag. Fredericus Ferd. Carlsson ... et Joannes Laurentii Samzelius stip. Jungblad. Sudermanno-Nericii. In audit. Gustav. die XVI junii MDCCCXXXIV P. I Fredrik Ferdinand Carlson 1834 Latin
17 Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i medicinsk och physiologisk chemi med. d:r August Almén kommer att tillträda sitt embete Fredrik Ferdinand Carlson 1861 Svenska
18 Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 19 mars 1861. Över Carl Adolf Agardh. Fredrik Ferdinand Carlson 1861 Svenska
19 Karl den tolftes första regeringsår Fredrik Ferdinand Carlson 1881 Svenska
20 Karl den tolftes tåg mot Ryssland Fredrik Ferdinand Carlson 1885 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.