Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrik Grehn 73 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Bunkeflostrand 15:1 - en mellanneolitisk palissad och tre järnåldersgravar : Bunkeflo socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk slutundersökning 2006 (flera utgåvor) Kristian Brink cop. 2008 Svenska
3 Gång- och cykelväg vid Kalkbrottet, Limhamn 155:355 - RAÄ Hyllie 37:1, Malmö 167 & 168 : Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län : arkeologisk undersökning 2014 Kristian Brink 2015 Svenska
4 Lockarp 8 Volym 1, Bakgrund, genomförande och resultat - bebyggelse från stenålder-järnålder Kristian Brink 2019 Svenska
5 Lockarp 8 Volym 2, Bilagor - bebyggelse från stenålder-järnålder Kristian Brink 2019 Svenska
6 Östra Grevie 9:40 och 12:14 - där backe möter slätt - mellan mosse och lund II : arkeologisk undersökning 2017 : fornlämning R A Ä Östra Grevie 40:1 : lämningsnummer L1989:4537 : Östra Grevie socken, Vellinge kommun, Skåne län Kristian Brink 2020 Svenska
7 Arrie, V. Ingelstad, Ö. Grevie - schaktningsövervakning i samband med nedläggning av VA-ledningar : Arrie, V. Ingelstad & Ö. Grevie socknar i Vellinge kommun, Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2001 Fredrik Grehn cop. 2008 Svenska
8 Bjäresjö 14:1, Ruuthsbo 20:1 - Bjäresjö socken, Ystad kommun, Skåne län : arkeologisk undersökning 2016 Fredrik Grehn cop. 2017 Svenska
9 Bromölla 11:98 - Ivetofta socken, Bromölla kommun : arkeologisk utredning 2017 Fredrik Grehn cop. 2017 Svenska
10 Brännemölla 2:1 - Brännemölla 2:1, Svedala socken och Svedala kommun, Skåne län : arkeologisk utredning 2016 Fredrik Grehn cop. 2016 Svenska
11 Bunkeflo 1:5 - Malmö kommun, Skåne län, arkeologisk utredning 2016 : fornlämningsnr: 97:1 & 98:1, Bunkeflo 1:5, Bunkeflo socken, Malmö kommun, Skåne län Fredrik Grehn 2016 Svenska
12 Bunkeflostrand 21:3 - dokumentation inför byggande av bostäder : Bunkeflo socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk förundersökning 1999 Fredrik Grehn cop. 2008 Svenska
13 Bunkeflostrand 9:8 m.fl - dokumentation inför planerad husbyggnation : Bunkeflo socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk utredning 2000 Fredrik Grehn cop. 2008 Svenska
14 Bussgata väg 23 – väg 119 - Stoby socken, Hässleholms kommun : arkeologisk förundersökning 2017 : Kvistlånga 18:2, Stoby socken, Hässleholms kommun, Skåne län Fredrik Grehn cop. 2017 Svenska
15 Bytomter i Hyllie, Kvarnby & Tullstorp - nedläggning av bredbandskabel : Hyllie & Södra Sallerup socknar i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2000 Fredrik Grehn cop. 2008 Svenska
16 Citadellstaden 2:1 - arkeologiska förundersökningar 2013 : fornlämningsnr: 8, Landskrona stad, Landskrona kommun, Skåne län Fredrik Grehn cop. 2014 Svenska
17 Degeberga 78:1 - Degeberga socken, Kristianstad kommun : arkeologisk förundersökning/schaktningsövervakning 2016 Fredrik Grehn cop. 2016 Svenska
18 Ekonomigatan - dokumentation inför fjärrvärme till fastigheten Klockan 10 : Hyllie socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2006 Fredrik Grehn cop. 2006 Svenska
19-20 Eskilstorp 2:26 - arkeologisk utredning steg 1, 2014 : Eskilstorps socken, Vellinge kommun : fornlämning 20:1 och 7:1 (flera utgåvor) Fredrik Grehn cop. 2014 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.