Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrik Johansson 281 träffar

Titel Författare År Språk
1 De Pindari dictione disquisitio quam ... p. p. mag. Johannes Freder. Johansson stip. Stiegler. et Carolus Augustus Juringius Ostrogothi. In audit. Gustav. die IV Nov. MDCCCXXXVII. h. a. m. s., P. 1 Johan Fredrik Johansson 1837 Latin
2 Brottsmåls-kartor öfver Sverige af K.F.J Knut Fredrik Johansson 1858 Svenska
3 Om brott och fångvård i Sverige - Statist. uppgifter och anteckn:r af K. F. J Knut Fredrik Johansson 1866 Svenska
4 Sannolikhets-räkning Josef Johann von Littrow 1858 Svenska
5 Summarisk uppgift på de staden tillhöriga kassors ställning under de senast förflutna fem åren 1863 Svenska
6 Lönsamheten i svensk mjölkproduktion från norr till söder = - The profitability in swedish milkproduction from north to south Erik Andersson 2002 Svenska
7 IT-stöd marint underhåll för fartyg Stefan Andersson 2009 Svenska
8 Säkerhetsreserv i skadeförsäkring - En analys av normalplanen Andréason,Torbjörn 1998 Svenska
9 Multi-domain alias matching using machine learning Poland Wroclaw September 5–7 ENIC 2016 Michael Ashcroft 2016 Engelska
10 Avanonymisering i sociala medier 2016 Svenska
11 Värmeregleringsenhet - Heat regulation unit Lars Berg 1997 Svenska
12 Förintelsen - judeförföljelser : i koncentrationslägret Carl Jonas Berggren 1982 Svenska
13 Judeförföljelser under hitler-tiden Carl Jonas Berggren 1982 Svenska
14 Tredje generationens röjningsteknik - maskinell röjning i stråk kombinerad med motormanuell mellanzonsröjning Isabelle Bergqvist 2004 Svenska
15 Handbollens fysiska träning Annika Bergström 2007 Svenska
16 Berättelse om...ett förskräckligt sjelfmord, som begicks i Mariefred...1882. Samt en sång om tålamod och förnöjsamhet 1882 Svenska
17 On reliability-based design of rock tunnel support William Bjureland 2017 Engelska
18 Reliability-based design of rock tunnel support William Bjureland 2020 Engelska
19 Enhancing market development for solar PV in Tanzania - identifying possible market approaches for solar companies David Boman 2005 Engelska
20 Privacy-preserving data mining - a literature review Joel Brynielsson 2013 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.