Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrik Ljungqvist 27 träffar

Titel Författare År Språk
1 Á austrvega Vol. 1 - saga and east Scandinavia : preprint papers of the 14th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 2009 Sweden) International Saga Conference 2009 : Uppsala 2009 Flerspråkigt verk
2 Á austrvega Vol. 2 - saga and east Scandinavia : preprint papers of the 14th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 2009 International Saga Conference 2009 : Uppsala) 2009 Flerspråkigt verk
3 Corona - ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi Fredrik Charpentier Ljungqvist 2020 Svenska
4 Global nedkylning - klimatet och människan under 10 000 år Fredrik Charpentier Ljungqvist 2009 Svenska
5 Klimatet och människan under 12 000 år Fredrik Charpentier Ljungqvist 2017 Svenska
6 Kungamakten och lagen - en jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden Fredrik Charpentier Ljungqvist 2014 Svenska
7-8 Den långa medeltiden - de nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation (flera utgåvor) Fredrik Charpentier Ljungqvist 2022 Svenska
9-10 Utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet - resultat från studentkårens doktorandenkät 2012/2013 : rapport från Stockholms universitets studentkår (flera utgåvor) Fredrik Charpentier Ljungqvist 2014 Svenska
11 Postdoktoral karriär vid Stockholms universitet ur ett jämställdhetsperspektiv Amber Mace 2015 Svenska
12 Vägen till vetenskap 4 - svenska författare och svensk humaniora 2010 Svenska
13 100 år av motortillverkning i Skövde 2007 Svenska
14 100 years of engine production in Skövde 2007 Engelska
15 á austrvega. Saga and East Scandinavia - Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala 9th-15th August 2009 2009 Engelska
16 Corona Punktskrift - ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi Fredrik Charpentier Ljungqvist 2021 Svenska
17 En lön och en egen härd - Rapport om doktoranders ekonomiska situation och etablering på bostads- och bolånemarknaden Fredrik Charpentier Ljungqvist 2008 Svenska
18 Lagfäst kungamakt under högmedeltiden - en komparativ internnordisk studie Fredrik Charpentier Ljungqvist 2016 Svenska
19 Spegel eller eko? - En undersökning av villkoren för doktorander vid Stockholms universitet Kerstin Dahlbäck 2005 Svenska
20 Quantitative Approaches to Medieval Swedish Law Fredrik Charpentier. Ljungqvist 2022 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.