Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Frits Läffler 63 träffar

Titel Författare År Språk
1 Antikvarisk tidskrift för Sverige D. 13:2, Några medeltida Versus memoriales : belysande Sveriges historia 1905 Svenska
2 Antikvarisk tidskrift för Sverige D. 13:3, Ännu några ord om de hedniska edsformulären i Norden 1905 Svenska
3 Antikvarisk tidskrift för Sverige D. 21:5, Versifierade latinska medeltidsinskrifter från Gotland, på grundvalen af de af prof. G. Lindström samlade gotländska "inskrifter från senare hälften af tolfte seklet till 1521" 1924 Svenska
4 Anteckningar om Västmanlands folkspråk - Af L.Fr.Leffler Frits Läffler s.a Svenska
5 Bidrag till läran om i-omljudet med särskild hänsyn till tiden för den germaniska språkenheten Frits Läffler 1875-1876 Svenska
6 Bidrag till svensk språkhistoria - Af Leopold Fredrik Leffler Frits Läffler 1878 Svenska
7 Bidrag till tolkningen av Tunestenens runinskrift Frits Läffler s.a Svenska
8 Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel - Jämte tillägg Frits Läffler 1912-1913 Svenska
9 Fornsvenska runhandskrifter Frits Läffler 1879 Svenska
10 En förbisedd Sigurdsristning Frits Läffler 1890 Svenska
11 Ett gotiskt alfabet, inristadt å en i Upsala museum förvarad sten Frits Läffler 1883 Svenska
12-14 Den gottländska Taksteinar-sägnen - Med ett bihang om några svenska "Talande vapen" på 1200- ock 1300-talen. & ytterligare meddelanden (flera utgåvor) Frits Läffler 1905 Svenska
15 . Nå gra svenska "talande vapen" - Nya meddelanden (Tillägg till uppsatsen i föreg. årg. af Personhistorisk tidskrift) Frits Läffler 1904 Svenska
16 Hedniska edsformulär i äldre Vestgötalagen - Af Leopold Fredrik Leffler Frits Läffler s.a Svenska
17 En hittills otryckt dikt av Viktor Rydberg - (meddelad av L.Fr.Läffler) Frits Läffler 1907 Svenska
18 I rättstafningsfrågan - några ord till försvar och till ytterligare utredning Frits Läffler 1875 Svenska
19 Karl Henrik Karlsson - Nekrolog. Frits Läffler s.a Svenska
20 En kärleksvisa i Áns saga bogsveigis Frits Läffler 1912 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.