Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fritz Ask 72 träffar

Titel Författare År Språk
1 Cysticercus cellulosæ subconjunctivalis - Akademisk afhandling som med vederbörligt tillstånd för vinnande af medicinsk doktorsgrad framställdes till offentlig granskning på auditoriet n:r VI Torsdagen den 15 maj 1902 kl. 10 F.M Fritz Ask 1902 Svenska
2 Zur ältesten Geschichte der Brille in Schweden - Vortrag, gehalten auf der VIII. Nordischen Ophthalmologentagung in Helsingfors 25.-27. Juni 1931 Fritz Ask 1931 Tyska
3 Nordisk lärobok i oftalmiatrik 1936 Svenska
4 Bidrag till kännedomen om närsynthetens förekomst och grad - samt om synskärpan vid närsynthet särskilt hos akademiska medborgare Fritz Ask 1918 Svenska
5 Demonstrationer - 1) En aspiratör till utsugning af mjuka starmassor. 2) Ett fall af cancer prostatae med metastaser i båda ögonen. 3). Ett fall af iristumör. 4). Ett fall af höggradigt hornhinnesafylom Fritz Gustaf Ask 1913. Danska
6 Fall von Entwicklungsanomalie (rinnenförmige Einsenkung des Lidrandes) im Gebiete des unteren Tränenröhrchens Fritz Gustaf Ask <S.a.> Okänt
7 Från danska "Laegekorpsets applikatoriskeog sanitaertaktiske OEvelser for Militaerelaeger" 1910 Fritz Gustaf Ask 1910 Svenska
8 Från III internationella skolhygieniska kongressen i Paris 1910. Ur en reseberättelse Fritz Gustaf Ask <S.a.> Okänt
9 Förslag till organisation av arméns ögonsjukvård i fred Fritz Gustaf Ask 1918 Svenska
10 Michael Kolmodin Löwegren 80 år Fritz Gustaf Ask 1916 Svenska
11 M.K. Löwegren - Nekrolog. Undert.: F.A. Fritz Gustaf Ask 1923 Svenska
12 Noch einige Bemerkungen zur Myopiefrage zur Erwiderung Hamburgers (diese Zeitschrift Bd XVIII, S. 539) auf den Aufsatz "Bemerkungen zur Myopiefrage (Ibid - S. 47) Fritz Gustaf Ask <S.a.> Okänt
13 Den nyinrättade ögonavdelningen vid Malmö allmänna sjukhus Fritz Gustaf Ask 1914 Svenska
14 Något om glasögonens äldsta historia i Sverige - Föredrag vid Lunds läkaresällskaps sammanträde den 28 april 1931. Illustr. Fritz Gustaf Ask 1931 Svenska
15 Oftalmologiska notiser Fritz Gustaf Ask 1912 Svenska
16 Om arméns behov av oftalmologer och ett förslag för tillgodoseende härav - Föredrag vid Sv. mil.- läkarefören:s avd inom i. arméfördelningen årsmöte i Falsterbo 9. juli 1916 Fritz Gustaf Ask <S.a.> Okänt
17 Om avslöjandet av simulerade synrubbningar med demonstration av undersökningsmetoderna å ögonavdelningen vid Malmö allm. sjukhus - Föredrag vid Svenska Militärläkarföreningens årsmöte å Malmö allm. sjukhus d. 4 juli 1914 Fritz Gustaf Ask <S.a.> Okänt
18 Om Elliots trepanation vid glaukom (i anslutning till ett par demonstrerade fall) Fritz Gustaf Ask 1913 Svenska
19 Om glaukomets och den sekundära tryckstegringens operativa behandling - Provföreläsning över med. fakultetens i Uppsala ämne Fritz Gustaf Ask 1914 Svenska
20 Om närsynthetens etiologi och behandling - Öfversiktsartikel Fritz Gustaf Ask 1909 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.