Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Göran Cederlund 43 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att observera älg - en fråga om täthet, rörelse och synbarhet 1997 Svenska
2 Daily and seasonal activity pattern of roe deer in a boreal habitat - Aktivitetsmönster hos rådjur i en boreal miljö - dygnsrytm och säsongvariation Göran Cederlund 1981 Engelska
3-4 Forsmark site investigation - surveys of mammal populations in Forsmark : results from 2004 (flera utgåvor) Göran Cederlund 2005 Engelska
5-6 Forsmark site investigation - älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken - Hållnäs (flera utgåvor) Göran Cederlund 2006 Svenska
7 Mobility response of roe deer (Capreolus capreolus) to snow depth in a boreal habitat - Rörlighet och förflyttningar hos rådjur i relation till snödjup i en barrskogsmiljö Göran Cederlund 1982 Engelska
8 Modeller för beräkning och styrning av en älgstams utveckling i ett län - en kunskapsöversikt Göran Cederlund 1982 Svenska
9-14 Monitering Forsmark - älgstammens ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling i Forsmark (flera utgåvor) Göran Cederlund 2012 Svenska
15 Orienteringstävlingars inverkan på älg och rådjur Göran Cederlund 1981 Svenska
16 Orsaprojektet - en slutrapport från populationsundersökningarna på älg Göran Cederlund 2001 Svenska
17 Oskarshamn site investigation - survey of small rodent populations in the areas adjacent to Simpevarp : results from 2004 Göran Cederlund 2005 Engelska
18-20 Platsundersökning Forsmark - älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark (flera utgåvor) Göran Cederlund 2008 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.