Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Göran Nisshagen 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Minskning av buller- och dammemission vid lamellsåg Göran Nisshagen 1983 Svenska
2 Lönsamma spånhuvar i industriell tillämpning - Profitable sawdust and chip extractor hoods in industrial practice Göran Nisshagen 1983 Svenska
3 Minskning av buller- och dammemission vid parallellkapsåg - Reduction of noise and dust emission at parallel cross-cutting saw Göran Nisshagen 1984 Svenska
4 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder vid bordbandputsmaskin (ASF Dnr 81-0453)b rapport från ett utvecklingsprojekt Göran Nisshagen 1985 Svenska
5 Bearbetning av arbetsskadestatistik för trävaruindustrin Göran Nisshagen 1985 Svenska
6 Laddning av häftpistoler - en förundersökning Göran Nisshagen 1986 Svenska
7 Inställningshjälpmedel för bordfräsmaskiner Göran Nisshagen 1988 Svenska
8 Kvalitetssimulering av sågtimmer - metoder för rekonstruktion och sönderdelning av stammar Ulf Eek 1988 Svenska
9-10 Metod för bedömning av spånkåpors källstyrkor under industriella förhållanden - Förstudie (flera utgåvor) Ulf Eek 1989 Svenska
11 Arbetsförbättrande spånhuvar i tung industriell drift Göran Nisshagen 1990 Svenska
12 Arbetsförbättrande åtgärder vid bordcirkelsåg Göran Nisshagen 1992 Svenska
13 Minskning av buller- och dammemission vid planhyvel Göran Nisshagen 1988 Svenska
14 Nordisk arbeidsmiljökonferanse for treinudstrien - luftburna föroreningar - trädamm Göran Nisshagen 1990 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.