Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Göran Wahlenberg 108 träffar

Titel Författare År Språk
1 De camphora ejusque usu therapevtico dissertatio quam venia experientissimæ facultatis medicæ Upsal. præside Doct. Georgio Wahlberg ... pro gradu medico p. p. auctor Elis Hedrén stip. reg. Verml. in Auditorio Linnæano die XII Martii MDCCCXXXIV. H. S., p. 2 Göran Wahlenberg 1834 Latin
2 De camphora ejusque usu therapevtico dissertatio quam venia experientissimæ facultatis medicæ Upsal. præside Doct. Georgio Wahlberg ... pro gradu medico p. p. auctor Johannes Ericus Flodberg Phil. Mag. ad Gymn. Strengn. Adjunctus in Auditorio Linnæano die I Martii MDCCCXXXIV. H. S., p. 1 Göran Wahlenberg 1834 Latin
3 De notione antidoti, una cum generali expositione rerum, quæ hoc nomine signantur, dissertatio. quam venia experientiss. facult. med. upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... pro gradu medico p. p. auctor Carolus Julius Björlingson philos. mag. oecon. pract. docens. Ostrogothus in audit. botanico die XXIV Maji MDCCCXXXVII. h. a. m. s Göran Wahlenberg 1837 Latin
4 Novitiae florae Gotlandicae quas venia experientiss. facult. med. upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Petrus Conr. Afzelius Vestrogoth. stip. aerar. publ. in auditorio Linnaeano d. XII Junii MDCCCXLIV h. a. m. s. P. I Göran Wahlenberg 1844 Latin
5 Observationes stirpium circa Christinehamn provenientium. quas ... praeside doct. georgio Wahlenberg ... p.p. auctor Carolus Andersson ... in auditorio Linnæano d. XXIII novembris MDCCCXLII h.p.m.s Göran Wahlenberg 1842 Latin
6 Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. Academisk disputation hvilken, med medicinska facultetens gunstiga tillstånd, under inseende af ... Georg Wahlenberg ... i förening med pharmacologiska aphorismer, för medicinska gradens erhållande, till allmän granskning framställes af författaren Magnus Huss phil. mag. af Norrl. nation. på Linneiska auditorium d. 12 febr. 1834. p. v. t. f. m. Del. 1 Göran Wahlenberg 1834 Svenska
7 Om möjligheten att, enligt vegetabiliernes naturliga analogier, a priori bestämma deras egenskaper och verkningar på menskliga organismen. Academisk disputation hvilken, med medicinska facultetens gunstiga tillstånd, under inseende af ... Georg Wahlenberg ... i förening med pharmacologiska aphorismer, för medicinska gradens erhållande, till allmän granskning framställes af författaren Carl Josua Wretholm af Norrl. nation. på Linneiska auditorium d. 26 febr. 1834. p. v. t. f. m. Del. 2 Göran Wahlenberg 1834 Svenska
8 Om vegetabiliska droguers insamling och förvaring - akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala samtycke, under inseende af doctor Göran Wahlenberg ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Nils Peter Hamberg af Stockholms landskap. och till offentlig granskning framställd på Linnæiska Auditorium d. 15 juni 1848 p. v. t. f. m Göran Wahlenberg 1848 Svenska
9 Petrificata telluris Svecanae examinata a Georgio Wahlenberg Göran Wahlenberg 1821 Latin
10 Pröfning af svenska pharmacopoens sammansatta oorganiska præparater. Med medicinska facultetens tillstånd, under medicinæ och botanices professorn, doctor Göran Wahlenbergs inseende, för medicinska gradens erhållande af Johan Jacob Leufstedt Upl. till allmän granskning framställd i Botaniska Lärosalen d. 10 December 1831 Göran Wahlenberg 1831 Svenska
11 Synopsis florae gothlandicae. quam venia experientiss. facult. med. Upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. Arvidus Sundberg Gothlandus. stip. reg. in audit. Linnæan. die XX Maji MDCCCXXXVII. h. p. m. s. P. II Göran Wahlenberg 1837 Latin
12 Synopsis florae gothlandicae. quam venia experimentiss. facult. med. upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Carolus Säve Gothlandus. stip. reg. in audit. Linnæan. die XX Maji MDCCCXXXVII. h. a. m. s. P. I Göran Wahlenberg 1837 Latin
13 Tractatio anatomica de sedibus materiarum immediatarum in plantis, cujus sectionem quartam venia exp. Facultatis. Medicæ Upsaliensis publice proponit Georg. Wahlenberg ... respondente Svenone Kjellberg, Vermlando. in audit. Gust. die XI Martii MDCCCVII., P. 4 Göran Wahlenberg 1807 Latin
14 Tractatio anatomica de sedibus materiarum immediatarum in plantis, cujus sectionem secundam venia exp. Facultatis. Medicæ Upsaliensis publice proponit Georg. Wahlenberg ... respondente Casparo Svedelio, ... Vestmanno. in audit. Gust. die III Dec. MDCCCVI., P. 2 Göran Wahlenberg 1806 Latin
15 Tractatio anatomica de sedibus materiarum immediatarum in plantis, cujus sectionem tertiam venia exp. Facultatis. Medicæ Upsaliensis publice proponit Georg. Wahlenberg ... respondente Johanne Ulr. Nyberg, Stockholmiensi. in audit. Gust. die VIII Dec. MDCCCVI., P. 3 Göran Wahlenberg 1806 Latin
16 Försök till beskrifning öfver Lappmarken och Vesterbotten, uti särskilta afhandlingar utgifne af friherre S.G. Hermelin 1810 Svenska
17 Resor i Europa och Österländerne af J. Berggren. Stockholm, tryckt hos Sam. Rumstedt. =(Pl.titelbl.) 1-3. 1826-1828.= Jacob Berggren 1826-1828 Svenska
18 Resor i Europa och Österländerne af J. Berggren. Stockholm, tryckt hos Sam. Rumstedt. =(Pl.titelbl.) 1-3. 1826-1828.= Del 1, 1. delen. 1826. 8:o. 02 , 376 s.; pl.titelbl., 20 s. =(prenumerantförteckn.).= Jacob Berggren 1826 Okänt
19 Resor i Europa och Österländerne af J. Berggren. Stockholm, tryckt hos Sam. Rumstedt. =(Pl.titelbl.) 1-3. 1826-1828.= Del 2, 2. delen. 1826. 1827. 8:o. 560, ii02 , iii70 s. =(s. 559-60 opag.)=; pl.titelbl., 2 pl Jacob Berggren 1826 Okänt
20 Resor i Europa och Österländerne af J. Berggren. Stockholm, tryckt hos Sam. Rumstedt. =(Pl.titelbl.) 1-3. 1826-1828.= Del 3, 3. delen. 1828. 8:o o. 4:o(tv.). 142, ii124 s. =(s. 141- 42, ii113-124 opag.)=; pl.titelbl., 1 pl.=Pris:= "1 r:d 16 sk. b:co". S. ii115-124 i 4:o(tv.) Jacob Berggren 1828 Okänt

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.