Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gösta Berglund 70 träffar

Titel Författare År Språk
1 Barn och trafik i Japan - rapport från en studieresa Gösta W. Berglund 1983 Svenska
2 Den etnografiska ansatsen - ett aktuellt inslag i pedagogisk forskning Gösta W. Berglund 1985 Svenska
3 Factor pattern of a mental test as a relation of item difficulty Gösta W. Berglund 1966 Svenska
4 Intelligence and season of birth Gösta W. Berglund 1966 Svenska
5 Kovariansanalys och kvasi-experiment Gösta W. Berglund 1970 Svenska
6 Lord's paradox - om analys av icke randomiserade data Gösta W. Berglund 1972 Svenska
7 Mental growth - a study of changes in test ability between the ages of nine and sixteen years Gösta W. Berglund 1965 Engelska
8 Meta-analys - om syntes av kvantitativa forskningsresultat Gösta W. Berglund 1985 Svenska
9 Om naturalistisk forskning Gösta W. Berglund 1983 Svenska
10 Relativ prestation - en recension Gösta W. Berglund 1972 Svenska
11 Sammanfattning av verksamheten 1970-75 Gösta W. Berglund 1975 Svenska
12-13 Två notiser om mätning av förändring (flera utgåvor) Gösta W. Berglund 1971 Svenska
14 Ålders- och tidseffekter i kognitiv utveckling - en tillämpning av tvärsnittssekvenser Gösta W. Berglund 1972 Svenska
15 Redogörelse för en generell modell vid studiet av utvecklingsproblem Eva Enbom 1970 Svenska
16 Omsorg och engagemang - en vänbok till Gösta Berglund 1995 Svenska
17 Children and instruction in road safety - the first part of a research project Lars Ryhammar 1980 Engelska
18 Preconditions for traffic safety education in the Swedish nine-year compulsory school - the second part of a research project Lars Ryhammar 1987 Engelska
19 Trafikundervisning i grundskolan - en hopplös uppgift? Lars Ryhammar 1985 Svenska
20 Trafikundervisning på grundskolans högstadium - problem och förutsättningar = Traffic safety instruction at the upper level of the compulsory school : problems and assumptions Lars Ryhammar 1981 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.