Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: G. Hartman 79 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan - texter för lärarutbildning och lärarfortbildning Edgar Almén 1994 Svenska
2 The anatomy of the Rhesus monkey (Macaca mulatta) 1933, pr. 1971 Okänt
3 The anatomy of the Rhesus monkey (Macaca mulatta) 1933, pr. 1961 Engelska
4 Lägesrapport från Miljon-projektet - samverkan för att främja utveckling av och forskning om skolutveckling och lärarkunskap Berit Askling cop. 1994 Svenska
5-6 Bacterial wilt - the disease and its causative agent, Pseudomonas solanacearum (flera utgåvor) cop. 1994 Engelska
7 Svensk historia för dövstumskolan Johan Bergqvist 1940 Svenska
8 Capacitation of spermatozoa and endocrine control of spermatogenesis - proceedings of the 3rd Brook Lodge Workshop on Problems of Reproductive Biology, Augusta, Mich., May 1967 : in honour of Dr Carl G. Hartman Brook Lodge Workshop on Problems of Reproductive Biology Augusta : 1967) 1967 Engelska
9 Barn och livsfrågor - lärares erfarenheter från förskola, lågstadium, fritidshem Gunilla Dahlberg 1977 Svenska
10-13 Individ, skola och samhälle - pedagogiska texter (flera utgåvor) John Dewey 2004 Svenska
14 Dewey läst idag 2004 Svenska
15-17 Choice and experimented receipts in physick and chirurgery - as also cordial and distilled waters and spirits, perfumes, and other curiosities. Collected by the Honourable and truly learned Sir Kenelm Digby Kt. Chancellour to her Majesty the Queen Mother. Translated out of several languages by G.H (flera utgåvor) Kenelm Digby 1675 Engelska
18 Choice and experimented receipts in physick and chirurgery - as also cordial and distilled waters and spirits, perfumes, and other curiosities. Collected by the Honourable and truly Learned Sir Kenelm Digby Kt. Chancellour to her Majesty the Queen Mother. Translated out of several languages by G.H Kenelm Digby, Sir 1668 Engelska
19 Choice and experimented receipts in physick and chirurgery, as also cordial and distilled waters ans spirits, perfumes, and other curiosities - Collected by Kenelm Digby Kt. Chancellour to her Majesty the Queen Mother. Translated out of several languages by George Hartman Kenelm Digby 1668 Engelska
20 A choice collection of rare chymical secrets and experiments in philosophy - as also rare and unheard-of medicines, menstruums, and alkahests : with the true secret of volatilizing the fixt salt of tartar Kenelm Digby 1682 Engelska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.