Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gabriel Michanek 50 träffar

Titel Författare År Språk
1 Svensk lagstiftning om naturresurser och yttre miljö - en strukturell analys : bakgrundsmaterial Gabriel Michanek 1980 Svenska
2 Lagbok i miljörätt den 1 juli 1989 1989 Svenska
3 Lagbok i miljörätt 1991 Svenska
4 Economy and law - environmental protection in the Baltic region Ing-Marie Gren 1992 Engelska
5 Den svenska miljörättens uppbyggnad Gabriel Michanek 1985 Svenska
6 Energirätt - en undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild inriktning på frågor om energihushållning = Energy law : an analysis from the perspective of land and environmental law with special reference to legal issues regarding energy conservation Gabriel Michanek 1990 Svenska
7-9 Svensk miljörätt (flera utgåvor) Gabriel Michanek 1997 Svenska
10-13 Den svenska miljörätten (flera utgåvor) Gabriel Michanek 2017 Svenska
14 Environmental legal system in Latvia Gabriel Michanek 1998 Engelska
15 Harmonisation of the environmental legislation in Latvia - final report Gabriel Michanek 1998 Engelska
16 Fågelperspektiv på rättsordningen - vänbok till Staffan Westerlund 2002 Flerspråkigt verk
17 Miljörätten i förändring - en antologi 2003 Svenska
18-19 Medvind i uppförsbacke! - en studie av den svenska vindkraftspolitiken (flera utgåvor) Gabriel Michanek 2006 Svenska
20 Turismen och naturresurserna, konflikt eller samverkan? - en förstudie till ett rättsekonomiskt forskningsprojekt 2007 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.