Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gallerius 3 träffar

Titel Författare År Språk
1 Filosofisk disputation om jagten - i Uppsala under presidium af ... Magister Matthias Steuchius ... till offentlig granskning ...framställes af Jonas Gallerius Matthias Steuchius 1918 Svenska
2 Dissertatio philosophica de venatione qvam ... præside ... M. Matthia Steuchio ... publico bonorum examini submittit Jonas Gallerius O-gothus in audit. Gustav. Majori ad d. ... Anno M. DC LXXXI Matthias Steuchius 1681 Latin
3 Dissertatio academica de galeris, qvam cum consensu & adprobatione amplissimae facultatis philosophicae ...praeside ... Dn. Andrea Norcopense ... pro consveto in philosophia titulo, publicae bonorum censurae submittit Jonas Gallerius Ostro-Gothus. In auditorio Gustav. majori ad d. 17. Maii Anno M.DC.LXXXII Andreas Nordenhielm 1682 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.