Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gerhard Jaritz 30 träffar

Titel Författare År Språk
1 Die Wiener Stadtbücher 1395-1430 1989- Tyska
2 Die Wiener Stadtbücher 1395-1430 T. 1, 1395-1400 1989 Tyska
3 Die Wiener Stadtbücher 1395-1430 T. 2, 1401-1405 1998 Tyska
4 The art of communication - proceedings of the Eighth International Conference of the Association for History and Computing, Graz, Austria, August 24-27, 1993 Association for History and Computing cop. 1995 Engelska
5 Zwischen Augenblick und Ewigkeit - Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters Gerhard Jaritz 1989 Tyska
6 Landherr, Bauer, Ackerknecht - der Bauer im Mittelalter : Klischee und Wirklichkeit Karl Brunner 1985 Tyska
7 Migration in der Feudalgesellschaft cop. 1988 Tyska
8 Angels, devils - the supernatural and its visual representation 2011 Engelska
9 Mensch und Objekt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit - Leben-Alltag-Kultur : internationaler Kongress, Krems an der Donau, 27. bis 30. September 1988 1990 Tyska
10 Pictura quasi fictura - die Rolle des Bildes in der Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit : internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 3. Oktober 1994 1996 Tyska
11 Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit - internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 7. Oktober 1996 1997 Tyska
12 History of medieval life and the sciences - proceedings of an international round-table-discussion, Krems an der Donau, September 28-29, 1998 2000 Tyska
13 Die Strasse - zur Funktion und Perzeption öffentlichen Raums im späten Mittelalter internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 2. und 3. Oktober 2000 2001 Tyska
14 Medieval East Central Europe in a comparative perspective - from frontier zones to lands in focus 2016 Engelska
15 Kontraste im Alltag des Mittelalters - internationaler Kongress, Krems an der Donau, 29. September bis 2. Oktober 1998 2000 Tyska
16 "Angels, Devils: The Supernatural and Its Visual Representation" Gerhard Jaritz 2011 Okänt
17 Emotions and material culture - international round table-discussion, Krems an der Donau, October 7 and 8, 2002 2003 Engelska
18-19 The long arm of papal authority - late medieval Christian peripheries and their communication with the Holy See (flera utgåvor) c2005 Engelska
20 - et usque ad ultimum terrae - the Apostolic Penitentiary in local contexts 2007 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.