Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunilla Dahlberg 52 träffar

Titel Författare År Språk
1 Makt, kontroll och pedagogik - studier av den kulturella reproduktionen Basil Bernstein 1983 Svenska
2 Att utvärdera barnomsorg - om decentralisering, målstyrning och utvärdering av barnomsorgen och dess pedagogiska verksamhet Gunilla Dahlberg 1991 Svenska
3-4 Bara att läsa rätt innantill? - om dramaanalys i teori och praktik (flera utgåvor) Gunilla Dahlberg 1988 Svenska
5 Bara att läsa rätt innantill? - Om dramaanalys i teori och praktik Gunilla Dahlberg 1988 Engelska
6 Barn och livsfrågor - lärares erfarenheter från förskola, lågstadium, fritidshem Gunilla Dahlberg 1977 Svenska
7 Barnsyn, kunskapssyn och lärande - reflektioner kring barnet och pedagogen som medkonstruktör av kunskap och kultur Gunilla Dahlberg 2002 Svenska
8-11 Beyond quality in early childhood education and care - postmodern perspectives (flera utgåvor) Gunilla Dahlberg 2013 Engelska
12 Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Languages of Evaluation Gunilla Dahlberg 2006 Okänt
13-15 Från kvalitet till meningsskapande - postmoderna perspektiv - exemplet förskolan (flera utgåvor) Gunilla Dahlberg 2014 Svenska
16 Children, work and ideology - a cross-cultural comparison of children's understanding of work and the social division of labour Gunilla Dahlberg 1987 Engelska
17 Contesting Early Childhood : Ethics and Politics in Early Childhood Education Gunilla Dahlberg 2005 Okänt
18 Context and the child's orientation to meaning - a study of the child's way of organizing the surrounding world in relation to public, institutionalized socialization Gunilla Dahlberg 1985 Engelska
19 Datering av skrifter med hjälp av vattenmärken Gunilla Dahlberg 1975 Svenska
20 Ethics and politics in early childhood education Gunilla Dahlberg 2005 Engelska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.