Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Bohman 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bohmans visor Gunnar Bohman 1921 Svenska
2 Det bor en längtan i hjärterot - dikter Gunnar Bohman 1928 Svenska
3 Kalle & Adas visor - ord och musik Gunnar Bohman 1935 Svenska
4-6 Kalle och Adas visor Musiktryck (flera utgåvor) Gunnar Bohman 1992 Svenska
7 Katharsis Gunnar Bohman 1954 Svenska
8 Mönster i terapeutinterventioner - en explorativ studie av terapeuters interventioner vid behandlingsetablering och avslutning i psykodynamiska långtidsterapier = Patterns of therapist interventions : an explorative study of therapists' interventions in establishment and termination in long-term psychodynamic therapies Gunnar Bohman 1997 Svenska
9-10 Utvärderingav en statlig psykoterapiutbildning - delrapport 1 (flera utgåvor) Gunnar Bohman 1980 Svenska
11 Korrespondenskurser 1941-1948 Svenska
12 Kurativa faktorer inom psykodynamisk terapi Rapport nr 2, Processvariabler med kurativ effekt inom psykodynamisk individualterapi - en modell för identifiering och prövning av kurativa faktorer i klinisk praxis 1984 Svenska
13 Kurativa faktorer inom psykodynamisk terapi Rapport nr 3, Processmetodik : metod för kategorisering av terapeututsagor vid ljudbandade psykoterapisessioner - en modell för identifiering och prövning av kurativa faktorer i klinisk praxis 1985 Svenska
14 Kurativa faktorer inom psykodynamisk terapi Rapport nr 4, Processmetodik : metod för insamling och bearbetning av kontinuerligt förda terapeutanteckningar - en modell för identifiering och prövning av kurativa faktorer i klinisk praxis 1986 Svenska
15 Kurativa faktorer inom psykodynamisk terapi Rapport nr 5, Processbeskrivning : resultat av kontinuerligt förda terapeutanteckningar från de första 50 sessionerna i fyra psykodynamiska terapier - en modell för identifiering och prövning av kurativa faktorer i klinisk praxis 1986 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.