Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Eriksson 346 träffar

Titel Författare År Språk
1 Svensk lärdomshistoria 4, Gustavianska tiden Sten Lindroth 1981 Svenska
2 Från Galilei till Gamow - studier i populärvetenskapens historia : preliminär version Gunnar Eriksson 1981 Svenska
3 Elias Fries och den romantiska biologien Gunnar Eriksson 1962 Svenska
4-5 Från renässans till upplysning - idéhistorisk översikt (flera utgåvor) Gunnar Eriksson 1989 Svenska
6 Botanikens historia i Sverige intill år 1800 Gunnar Eriksson 1969 Svenska
7 Liv och text - sex föreläsningar från ett symposium 1985 Svenska
8 Kan ord ge regn - dikter Gunnar Eriksson 1955 Svenska
9 Den populärvetenskapliga texten - funktion och struktur : en preliminär presentation Gunnar Eriksson 1979 Svenska
10 Idéhistoriens huvudlinjer Gunnar Eriksson 1975 Svenska
11 Snart grynings klang av klar trumpet - dikter om vila och uppbrott på en väg mot verkligheten Gunnar Eriksson 1957 Svenska
12 Att vara universitetslärare Gunnar Eriksson 1996 Svenska
13 Svensk lärdomshistoria, Gustavianska tiden Sten Lindroth 1997 Svenska
14 Linnaeus, the man and his work cop. 1983 Engelska
15 The Atlantic vision - Olaus Rudbeck and Baroque science Gunnar Eriksson 1994 Engelska
16 Världarnas samklang - musik, idéer och vetenskap Gunnar Eriksson 1982 Svenska
17 Vetenskapen i underlandet - två studier av populärvetenskap Gunnar Eriksson 1986 Svenska
18 Den faustiska människan - vetenskapen som europeiskt arv Gunnar Eriksson 1991 Svenska
19 Europeiska urkunder 1998 Svenska
20 Kartläggarna - naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870-1914 = The growth and application of science in Sweden in the early industrial era, 1870-1914 Gunnar Eriksson 1978 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.