Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Richardson 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ett folk börjar skolan - folkskolan 150 år : 1842-1992 1992 Svenska
2 Föreningen Norden i Skara under femtio år - 1945-1995 1995 Svenska
3 Utbildningshistorisk forskning i Sverige - bibliografi över arbeten 1970-1981 Paul Lönnström 1981 Svenska
4 Minnen och dokument 1, Skolledare minns 1990 Svenska
5 Minnen och dokument 9, Spjutspets mot framtiden? : skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer om skola och skolpolitik 1997 Svenska
6 Akademisk bildning och folkbildning - om bildningssynen i ett historiskt perspektiv Gunnar Richardson 1988 Svenska
7 Att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete - om FoU-information som merit vid professorstillsättningar Gunnar Richardson 1992 Svenska
8 Beundran och fruktan - Sverige inför Tyskland 1940-1942 = Admiration and fear : Sweden facing Germany 1940-1942 Gunnar Richardson 1996 Svenska
9 Bildningsvägar förr och nu - två installationsföreläsningar 1984 Gunnar Richardson 1984 Svenska
10 Drömmen om en ny skola - idéer och realiteter i svensk skolpolitik 1945-1950 = The dream of a new school : ideas and realities in Swedish educational policy, 1945-1950 Gunnar Richardson 1983 Svenska
11 Den forskningspolitiska paradoxen - central planering och lokal profilering i 1980-talets högskoleforskning Gunnar Richardson 1989 Svenska
12 Från NA-grupp till SH-linje - en undersökning av bakgrunden till övergång från naturvetenskaplig till samhällsvetenskaplig och humanistisk studieinriktning i gymnasiet vårterminen 1968 : LAG-projektet, rapport 1 Gunnar Richardson 1968 Svenska
13 Förtroligt - kunglig utrikespolitik och svensk neutralitet Gunnar Richardson 2007 Svenska
14 Förtroligt och hemligt - kunglig utrikespolitik och svensk neutralitet under andra världskriget Gunnar Richardson 2007 Svenska
15 Gymnasiets nya arbetsformer - en undersökning om långläxa, beting och specialarbete utförd på uppdrag av LAG-projektet inom Skolöverstyrelsen Gunnar Richardson 1970 Svenska
16-17 Hitler-Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik - beredskapspedagogik och demokratifostran under andra världskriget (flera utgåvor) Gunnar Richardson 2003 Svenska
18 Hur Örköpings universitet och XTH blev Linköpings universitet och tekniska högskola Gunnar Richardson 1987 Svenska
19 Kulturkamp och klasskamp - ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet = Cultural struggle and class struggle : ideological and social conflicts in Swedish educational and cultural policy in the 1880's Gunnar Richardson 1963 Svenska
20 Oscarisk teaterpolitik - de kungliga teatrarnas omvandling från hovinstitution till statliga aktiebolag Gunnar Richardson 1966 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.