Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Adolph Montgomery 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 Turkiska kartan eller Ottomanniska rikets religiösa, civila och militära organisation Alfio Grassi 1833 Svenska
2 Hosföljande till Kongl. Krigs-vetenskaps-akademien af dess ledamot, öfverste-löjtnanten och riddaren G. Montgomery ingifne förslag till ändring af 3:dje, 4:de och 7:de §§. samt 4:de punkten af 43:dje §. i kongl. akademiens stadgar 1831 Svenska
3 Anmälan. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, 1827. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet.) Gustaf Adolph Montgomery 1827 Svenska
4 Anmärkningar i anledning af de, under loppet af år 1830, utkomna: Handlingar rörande Sweriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer Gustaf Adolph Montgomery 1831 Svenska
5 Anmärkningar och idéer, i anledning af friherre Anckarsvärds Tankar om Sveriges försvarsanstalter, upplästa i höglofl. ridderskapets och adelns plenum, af Gust. Montgomery. Stockholm, tryckta i Ecksteinska boktryckeriet, 1829 Gustaf Adolph Montgomery 1829 Svenska
6 Anmärkningar öfwer och upplysningar i anledning af Handlingar rörande Sweriges äldre; nyare och nyaste historia, samt historiska personer, hwaraf under årloppet utkommit i fortsättning IV, V och VI delarne - Aftryck ur Journalen för nov. månad 1831 Gustaf Adolph Montgomery 1831 Svenska
7 Anmärkningar öfwer och upplysningar i anledning af handlingar rörande Sweriges äldre , nyare, och nyaste historia, samt historiska personer, 7. delen - jemte ett ord till Swar på skriften: Den okändes sista helsning till recensenten af de historiska handlingarna och hans recensent i Aftonbladet n:o 155 d. å Gustaf Adolph Montgomery 1832 Svenska
8-9 Biografi öfver framledne general- löjtnanten m.m. friherre Ernst von Vegesack./(Gust. Montgomery.) Stockholm, 1827. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet (flera utgåvor) Gustaf Adolph Montgomery 1827 Svenska
10 Biografi öfver framlidne general-majoren m. m. Lars Jacob von Knorring Gustaf Adolph Montgomery 1846 Svenska
11 Biografi öfwer f.d. landshöfdingen ... Gustaf Edelstam. /Aftryckt utur dagbladet Journalen n:o 217 o. f.//(Gust. Montgomery.) Stockholm, 1825. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet Gustaf Adolph Montgomery 1825 Svenska
12 Dictamen hos höglofl. ridderskapet och adeln angående förändrandet af arméens nuvarande organisation på inspectioner och brigader. Af Gust. Montgomery. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1823.) Gustaf Adolph Montgomery 1823 Svenska
13-14 Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809 (flera utgåvor) Gustaf Adolph Montgomery 1842 Svenska
15 Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809 D. 1, Förra delen, med fyra kartor Gustaf Adolph Montgomery 1842 Svenska
16 Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809 D. 2, Sednare delen, med tre kartor Gustaf Adolph Montgomery 1842 Svenska
17 En officerares vid f.d. finska armén lefnadshändelser och missöden Gustaf Adolph Montgomery 1819 Svenska
18 En officers vid f.d. finska armén lefnadshändelser och missöden /af framl. öfverste Eek/; jemte nekrologiska bidrag af G.M. Båda dessa afhandlingar säljas til förmån för öfverste Eeks i yttersta fattigdom efterlemnade enka och oförsörjda - barn./(G. Montgomrie.) Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820 Gustaf Adolph Montgomery 1820 Svenska
19 En röst från fjellen - politiska åsigter Gustaf Adolph Montgomery 1840 Svenska
20 Stamtafla öfver adeliga ätten Montgommerie, n:o 1960. B. =(Rubr.)=/(Gustaf Adolphsson Montgomery.) (Nyköping, tryckte hos P.E. Winge, 1823.) Gustaf Adolph Montgomery 1823 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.