Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Johan Sommelius 424 träffar

Titel Författare År Språk
1 Imitationer att bruka till de Ciceronis epistler hwilka profess. i Strasburg Melch. Junius utdragit under namn af Selectarum epistolarum ex. M. T. Ciceronis familiaribus & aliis volumina tria Marcus Tullius Cicero 1772 Svenska
2 Avhandlingen "De cantu galli Hierosolymis audito" som 1790 framlades av Carl Mjöberg med Gustav Sommelius som preses - med inledning, bakgrund, översättning och kommentarer Johan Mjöberg 2019 Svenska
3 Ad festum diem IX Calend. Jul. a. MDCCLXXXVII. quo more majorum ritibusque academicis solennissimis XL. viris juvenibus literis moribusque ornatissimis summi in philosophia honores tribuentur, celebrandum magnos literarum patronos, hospites, patres, civesque academicos et urbicos reverenter, officiose et amice invitat Gustavus Sommelius Gustaf Johan Sommelius 1787 Latin
4 Cogitationes has chronologico philologicas de anno Hebraeorum ecclesiastico atque civili ... ad diem XXII decembr. MDCCXLVIII L.H.a.m.S. publico eruditorum examini submittent mag. Gustav Sommelius et Carl Christopher Giörwell, blekingi Gustaf Johan Sommelius 1748 Latin
5 Disputatio academica affictos evang. Matthæi cap. IX. 13. XI. 18. 26. XII. 36. hebraismos tollens. Quam ... praeside Gustavo Sommelio ... ad publicum examen pro summis in philosophia honoribus die VI. Aprilis a:o MDCCLXXXIV. defert Johannes Georgius Krook Scanus Gustaf Johan Sommelius 1784 Latin
6 Disputatio academica affictos evangelio Matthæi cap. XX, 21, 23, XXI, 27, 42 hebraismos tollens. Quam ... praeside Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die XXII junii a. MDCCLXXXV defert Nicolaus Henricus Sjöborg, scanus Gustaf Johan Sommelius 1785 Latin
7 Disputatio academica annotationes philologicas in dictum evang. Matth. VI. 16. exhibens. Quam ... præside Gustavo Sommelio ... ad publicum examen pro summis in philosophia honoribus die XVII Maji a. MDCCXCIII. defert Laurentius Abraham Asping Gustaf Johan Sommelius 1793 Latin
8 Disputatio academica antanaclasin in codice sacro N. Test. obviam sistens, quam ... præside Gustavo Sommelio ... pro summis in philosophia honoribus ad publicum examen d. XVI. Decembr a. MDCCXCV. defert Emanuel Bæckström, Calmariensis P. 1 Gustaf Johan Sommelius 1795 Latin
9 Disputatio academica de adventu Christi Matth. XVI. 28. consentiente ampliss. facult. phil. Præside Gustavo Sommelio ... respondente Martino Erico Selling Smolando d. XX. Decemb. MDCCLXXIV, publice examinanda Gustaf Johan Sommelius 1774 Latin
10 Disputatio academica de aetate Levitarum Num. IV. 3. VIII. 24 & I Paral. XXIII. 24. Præside Gustavo Sommelio ... et respondente Petro Ahlstrand Smolando. Die XXV Octobr. MDCCLXXV. Publice examinanda Gustaf Johan Sommelius 1775 Latin
11 Disputatio academica de Agure capitis XXX. libri proverbiorum auctore cujus partem posteriorem sic ... præside d. Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die XX. Decemb. a. MDCCLXXIII. defert Gudmundus Schjött Scanus Gustaf Johan Sommelius 1773 Latin
12 Disputatio academica de Agure capitis XXX. libri proverbiorum auctore cujus partem posteriorem ... præside d. Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die XVIII. Decemb. a. MDCCLXXIII. defert Benedict. Magni Kallerin Gothoburgensis Gustaf Johan Sommelius 1773 Latin
13 Disputatio academica de Agure capitis XXX libri proverbiorum auctore cujus partem priorem ... præside d. Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die XVIII. Decemb. a. MDCCLXXIII. defert Petrus Sandberg Blekingus Gustaf Johan Sommelius 1773 Latin
14 Disputatio academica de allegatione Apostolica Eph. v. 14. Quam ... præside ... Gustavo Sommelio ... pro summis in philosophia honoribus ad publicum examen d. 23 jun.a:o MDCCLXXXIII defert Jöns Sommelius, lundensis Gustaf Johan Sommelius 1783 Latin
15 Disputatio academica de allegatis ab apostolo Paulo verbis Christi makarion esti didonai mallon e lambanein Act. XX. 35 quam ... Præside d. Gustavo Sommelio ... Ad publicum examen die XV. Junii a. MDCCLXXIV. defert Henricus Schartau Scanus Gustaf Johan Sommelius 1774 Latin
16 Disputatio academica de auctore cap. XXI evangel. Johannis quam ... Præside ... d. m. Gustavo Sommelio ... publico examini die XX. Junii MDCCLXXII subjicit Petrus Starck, Smolandus Gustaf Johan Sommelius 1772 Latin
17 Disputatio academica de baptismo Johannis act. XIX. 5. ... Præside Gustavo Sommelio ... et respondente Benedicto Magno Lindwall Calmariensis d. V. Martii MDCCLXXVII. publice examinanda Gustaf Johan Sommelius 1777 Latin
18 Disputatio academica de baptismo Johannis cujus partem posteriorem ... Praeside Gustavo Sommelio ... Pro summis in philosophia honoribus ad publicum examen d. IV. Junii MDCCLXXVII. ... defert Benedictus Magnus Lindwall Calmariensis Gustaf Johan Sommelius 1777 Latin
19 Disputatio academica de biblo geneseos Matth. I. i. quam præside d. Gustavo Sommelio ... Pro summis in philosophia honoribus ad publicum examen d XVIII. Junii MDCCLXXII. defert Lavrent. Klockhoff ... Wermelandus, h. a. m. s Gustaf Johan Sommelius 1772 Latin
20 Disputatio academica de Christo a cognatis detento Marc. III. 21. quam ... præside viro amplissimo et celeberrimo d. m. Gustavo Sommelio ... Ad publicum examen die IX Novembr. MDCCLXXI defert Laurentius Hellman. Blekingus Gustaf Johan Sommelius 1771 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.