Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Knös 527 träffar

Titel Författare År Språk
1 Historia Ibrahimi regis et filii eius Gustaf Knös 1818 Latin
2 Fata Dadbini regis et veziri eius ex Arabico in Latinum conversa ... præside mag. Gustavus Knös ...pro gradu philosophico p. p. Johannes Herm. Nordén, Vermlandus, in audit. Gustav. d. III. Dec. MDCCCXVII. horis. a. m. solitis. P. II Gustaf Knös 1817 Latin
3 Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX ... præside mag. Gustavus Knös ...pro gradu philosophico p. p. Gust. Frid. Guil. Lokrantz, a sacris stip. Rydb. Vestrogothus, in audit. Gust. die. XII Junii. MDCCCXVII. h. p. m. s. P. XXX Gustaf Knös 1827 Latin
4 Ad Geneseos cap. IV. Suethice vertendum observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Petrus Dav. Lomberg Gothoburgensis in Audit. Gust. die II Maji MDCCCXXI. H. P. M. S., D. 2 Gustaf Knös 1821 Latin
5 Pindari Nemeorum ode prima Svethice tradita, quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Matthias Ziedner stip. Thun. Smoland. In Audit. Gustav. die XII Junii MDCCCXII. H. P. M. S. D. 1 Gustaf Knös 1812 Latin
6 Ad loca selecta e Genes. XII-XXV: 18 Suethice vertenda observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Thure Annerstedt Gestr.-Hels. P. VI. In Audit. Gust. die XIII Febr. MDCCCXXVIII. H. A. M. S., D. 6 Gustaf Knös 1828 Latin
7 Isaiæ presbyteri carmen in Tamerlanem e Syriaco Latine versum. venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Matthias Klintberg Stip. Burmeist. Gothlandus. P. II. In Audit. Gust. die XII Maj. MDCCCXXI. H. P. M. S., D. 2 Gustaf Knös 1821 Latin
8 Isaiæ presbyteri carmen in Tamerlanem e Syriaco Latine versum. venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro laurea p. p. Joh. Adolphus Säve Stip. reg. Gothlandus. P. I. In Audit. Gust. die XII Maj. MDCCCXXI. H. A. M. S., D. 1 Gustaf Knös 1821 Latin
9 Ad loca selecta e Genes. XII-XXV: 18 Suethice vertenda observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Daniel Arosenius Vestmanno-Dalecarlus. P. III. In Audit. Gust. die XIV Junii MDCCCXXV. H. A. M. S., D. 3 Gustaf Knös 1825 Latin
10 Ad loca selecta e Genes. XII-XXV: 18 Suethice vertenda observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Carolus Gustavus Wijkström, Bothniensis. P. II. In Audit. Gust. die XIV Junii MDCCCXXIII. H. A. M. S., D. 2 Gustaf Knös 1823 Latin
11 Ad Geneseos cap. VI-IX observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Andr. Löwing Bothniensis, Stip. Reg. In Audit. Gust. die VI Junii MDCCCXXII. H. A. M. S., D. 12 Gustaf Knös 1822 Latin
12 Ad loca selecta e Genes. XII-XXV: 18 Suethice vertenda observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Carolus Vilhelmus Cederberg Holmiensis P. IV. In Audit. Gust. die X Nov. MDCCCXXVII. H. A. M. S., D. 4 Gustaf Knös 1827 Latin
13 Isaiæ presbyteri carmen in Tamerlanem e Syriaco Latine versum. venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Samuel Frider. Nordstedt Stip. Sjögren. Smolandus. P. III. In Audit. Gust. die IX Jun. MDCCCXXI. H. A. M. S., D. 3 Gustaf Knös 1821 Latin
14 Isaiæ presbyteri carmen in Tamerlanem e Syriaco Latine versum. venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Petrus Nordien Vestro-Gothus. P. IV. In Audit. Gust. die XII Jun. MDCCCXXI. H. A. M. S., D. 4 Gustaf Knös 1821 Latin
15 Philologicæ et criticæ in loca Danielis Chaldaica observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös .. pro gradu philosophico p. p. Henricus Gerhardus Lindgren Holm. stip. Thun. P. I. In Audit. Gust. die XXIII Maj. MDCCCXXI. H. A. M. S., D. 1 Gustaf Knös 1821 Latin
16 Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX ... præside mag. Gustavus Knös ...pro gradu philosophico p. p. Johannes Christophorus Haag, stip. Lindblom, Ostrogothus. In audit. Gust. die. XI Junii. MDCCCXVII. h. p. m. s. P. XXVIII Gustaf Knös 1827 Latin
17 Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX ... præside Mag. Gustavus Knös ...pro gradu philosophico p.p. Alexander Magnus Ahlström, vermelandus., in Audit. Gust. die. IX Junii. MDCCCXVII. H. A. M. S. P. XXVII Gustaf Knös 1827 Latin
18 Ad loca selecta e Genes. XII-XXV: 18 Suethice vertenda observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Fredericus Tollengren Ostrogothus. In Audit. Gust. die XVI April. MDCCCXXVIII. H. A. M. S., D. 8 Gustaf Knös 1828 Latin
19 Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX ... præside Mag. Gustavus Knös ...pro gradu philosophico p.p. Jonas Bernhardus Runsten, stip. reg. norrlandus., in Audit. Gust. die. VI Junii. MDCCCXVII. H. P. M. S. P. XXVI Gustaf Knös 1827 Latin
20 Ad loca selecta e Genes. XII-XXV: 18 Suethice vertenda observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Johannes Augustus Cedervall Holmiensis P. V. In Audit. Gust. die XVII Nov. MDCCCXXVII. H. A. M. S., D. 5 Gustaf Knös 1827 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.