Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Richard Mallander 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Glada bitar Gustaf Richard Mallander 1875 Svenska
2 Ett halft dussin dikter lämpade för nachspielsqvitter Gustaf Richard Mallander 1884 Svenska
3-4 "I glada stunder" - skämtsamma in- och uttryck på vers och prosa (flera utgåvor) Gustaf Richard Mallander 1881 Svenska
5 Knoga på - (visa tillegnad de arbetande på Furusund) Gustaf Richard Mallander 1886 Svenska
6 Korgarbeten - visa Gustaf Richard Mallander 1881 Svenska
7-9 Malles Annons-visbok för 1887-1888 (flera utgåvor) Gustaf Richard Mallander 1887 Svenska
10 Mötesvisa Gustaf Richard Mallander 1886 Svenska
11-12 Den nye stadsposten - monolog med sång (flera utgåvor) Gustaf Richard Mallander 1888 Svenska
13 Patron Trögelins debut - monolog med sång Gustaf Richard Mallander 1888 Svenska
14 En positiv visa Gustaf Richard Mallander 1886 Svenska
15-16 Skarpskytten - scenisk monolog i en akt med sång : svenskt original (flera utgåvor) Gustaf Richard Mallander 1891 Svenska
17 Vintern och sommaren - visa Gustaf Richard Mallander 1881 Svenska
18 Visor, sånger och skizzer Gustaf Richard Mallander 1884 Svenska
19 Teater-kalender för Göteborgs stående teater 1874-1877 1877 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.