Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf d'Albedyhll 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Generosissimæ gentis Rosenhanianæ enarratio. Quam cons. ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Ol. Kolmodin ... p. p. Carolus G. Eickstedt d'Albedyhll lib. baro, alumnus Gyldenhielmianus. In audit. Gust. die VII Febr. MDCCCXVIII. h. a. m. s Olof Kolmodin 1818 Latin
2 Tal vid konungens troman, hof- marskalken ... John Jacob Frans Jennings's jordfästning i St. Jacobs graf-chor i Stockholm den 12 april 1828. Af Johan Jakob Hedrén ... Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1828 Johan Jacob Hedrén 1828 Svenska
3 Tal vid f. d. kamereraren i kongl. General-tull-styrelsen, välborne herr Carl Fredric von Kemnas begrafning i S:t Johannis kyrka den 16 februari 1836 då adeliga vapnet krossades Carl Gustaf Eickstedt d'Albedyhll 1838 Svenska
4 Tal vid konungens tromans, stallmästarens hos h. m. konungen, välborne herr Adam Ferdinand Drufvas begrafning i S:t Jacobs kyrka den 2 april 1838, då adeliga vapnet krossades Carl Gustaf Eickstedt d'Albedyhll 1838 Svenska
5 Tal öfver konungens högstbetrodde man, en af rikets herrar, riks-marskalken, presidenten i kongl. Kammar-rätten, f. d. stats-rådet, riddaren och commendeuren af K. Maj:ts orden, f. d. ordens-cantzleren, riddaren af k. Carl XIII:s orden, en af de aderton i Svenska akademien, m. m. högvälborne herr grefve Claes Fleming, hållet i S:t Jacobs kyrka den 5 junii 1831, då grefliga vapnet krossades Carl Gustaf Eickstedt d'Albedyhll 1831 Svenska
6 Recueil de mémoires et autres piéçes authentiques, relatives aux affaires de l'Europe, et particuliérement celles du Nord, pendant la dernière partie du 18:me siècle: par le baron D'Albedyhll ... =Stockholm. 1-2. 1798-1811.= Gustaf d'Albedyhll 1798-1811 Franska
7 Skrifter af blandadt, dock mäst politiskt- och historiskt, innehåll: dels samlade dels författade af Gustaf D'Albedyhll. Nyköping, tryckt hos Petter 2: P. Winge. =1-2. 1799-1810.= Gustaf d'Albedyhll 1799-1810 Svenska
8 Nouveau mémoire ou Précis historique sur l'association des puissances neutres, connue sous le nom de la neutralité armée, avec des pieces justificatives par le baron d'Albedyhll. ... A Stockholm. Imprimé chez J.S. Ekmanson. 1798 Gustaf d'Albedyhll 1798 Franska
9 Recueil de mémoires et autres piéçes authentiques, relatives aux affaires de l'Europe, et particuliérement celles du Nord, pendant la dernière partie du 18:me siècle: par le baron D'Albedyhll ... =Stockholm. 1-2. 1798-1811.= Del 1, Tome I Gustaf d'Albedyhll 1798 Franska
10 Recueil de mémoires et autres piéçes authentiques, relatives aux affaires de l'Europe, et particuliérement celles du Nord, pendant la dernière partie du 18:me siècle: par le baron D'Albedyhll ... =Stockholm. 1-2. 1798-1811.= Del 2, Tome II Gustaf d'Albedyhll 1811 Franska
11 Skrifter af blandadt, dock mäst politiskt- och historiskt, innehåll: dels samlade dels författade af Gustaf D'Albedyhll. Nyköping, tryckt hos Petter 2: P. Winge. =1-2. 1799-1810.= Del 1 Gustaf d'Albedyhll 1799 Svenska
12 Skrifter af blandadt, dock mäst politiskt- och historiskt, innehåll: dels samlade dels författade af Gustaf D'Albedyhll. Nyköping, tryckt hos Petter 2: P. Winge. =1-2. 1799-1810.= Del 2, Andra delen Gustaf d'Albedyhll 1810 Svenska
13 Piéces authentiques, qui servent à éclaircir la conduite du baron D'Albedyhll, /alors ministre de Suêde en Dannemarc/ dans l'affaire, qui se passa à Copenhague, au commencement de l'annèe 1789. =S. impr.= Gustaf d'Albedyhll 1802 Franska
14 An die Leser des Genius der Zeit Gustaf d'Albedyhll 1800 Tyska
15 Recueil de mémoires et autres piéces authentiques Tome I Gustaf d'Albedyhll 1798 Franska
16 Suite des pièces authentiques, qui servant à éclaircir ma conduir &c. et mon sort, après l'arte de justification obtenû Fredrik Wilhelm von Ehrenheim S. a Franska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.