Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustav Hasselbrink 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Saemien lohkeme-gærja Knut Bergsland 1985 Sydsamiska
2-5 Sámien lukkeme-gärjá - Sydsamisk lesebok med grammatikk og ordliste (flera utgåvor) Knut Bergsland 1980 Sydsamiska
6 Alternative analyses of the phonemic system in central South-Lappish Gustav Hasselbrink 1965 Engelska
7 Südlappisches Wörterbuch Gustav Hasselbrink 1981-1985 Tyska
8 Südlappisches Wörterbuch Bd 1, Grammatik = Wörterbuch Å-Flytt'edh = Giëleleäruo = Baaguog'ärjaa Å-Flytt'edh Gustav Hasselbrink 1981 Tyska
9 Südlappisches Wörterbuch Bd 2, Fnuske-Nuöggietidh Gustav Hasselbrink 1983 Tyska
10 Südlappisches Wörterbuch Bd 3, Nuögie-Yvd'e, bilder Gustav Hasselbrink 1985 Tyska
11 Vilhelminalapskans ljudlära - med särskild hänsyn till första stavelsens vokaler Gustav Hasselbrink 1944 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.