Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustav Olof Sjögren 50 träffar

Titel Författare År Språk
1 Visio inauguralis prophetae Ezechielis Latine versa et notis philologicis illustrata cujus partem quartam ... publico modeste offerunt examine mag. Gustavus O. Sjögren ... et Laurentius Edbäck Vestrogothi. in audit. Gust. die VIII Jun. MDCCCXVI. h. p. m. s., P. IV Gustav Olof Sjögren 1816 Latin
2 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem septimam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Gustavus Eberhardus Grund Vermelandus. In audit. Gust. d. X Junii MDCCCXX., P. 7 Gustav Olof Sjögren 1820 Latin
3 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem duodecimam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Johannes Magnus Erelius Dalecarlus. In audit. Gust. die XV Junii MDCCCXXIV., P. 12 Gustav Olof Sjögren 1824 Latin
4 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem secundam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Johannes M. Apelqvist stip. reg. Uplandus. In auditorio Gust. die X Apr. MDCCCXIX, P. 2 Gustav Olof Sjögren 1819 Latin
5 De oraculis Græcis dissertatio quam venia ampl. facult philos. Upsal. p. p. mag. Gustavus O. Sjögren ... et Laurentius Olavus Berg a sacris, stip. medico-theolog. Gestricio-Helsingus. in audit. Gustaviano die X Maji MDCCCXV h. a. m. s. P. I Gustav Olof Sjögren 1815 Latin
6 Vaticinia prophetæ Habacuc latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Cujus partem primam ... publico modeste offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Johannes Adolphus Säve stip. reg. Gothlandus. In audit. Gustav. die XXIV Maji MDCCCXVII., P. 1 Gustav Olof Sjögren 1817 Latin
7 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem quintam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Johannes Georgius Östberg stipend. Groenvall. Dalekarlus. In audit. Gust. d. XI Decemb. MDCCCXIX, P. 5 Gustav Olof Sjögren 1819 Latin
8 De oraculis Græcis dissertatio quam venia ampl. facult philos. Upsal. p. p. mag. Gustavus O. Sjögren ... et Andreas Nybelius Medelpado-Jemtlandus. in audit. Gustaviano die XIII Maji MDCCCXV. h. a. m. s. P. III Gustav Olof Sjögren 1815 Latin
9 Visio inauguralis prophetae Ezechielis Latine versa et notis philologicis illustrata cujus partem sextam ... publico modeste offerunt examine mag. Gustavus O. Sjögren ... et Sveno Mellgren Medelpado-Jemtlandus. in audit. Gust. die VI. Jun. MDCCCXVII. h. a. m. s., P. VI Gustav Olof Sjögren 1817 Latin
10 Visio inauguralis prophetae Ezechielis Latine versa et notis philologicis illustrata cujus partem primam ... publico modeste offerunt examine mag. Gustavus O. Sjögren ... et Laurentius G. Holm Vestrogothi in audit. Gustav. die VIII Junii MDCCCKIX h. a. m. s, P. I Gustav Olof Sjögren 1814 Latin
11 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem quartam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Georgius Fred. Seseman Vestmannus. In audit. Gust. d. XI Decemb. MDCCCXIX., P. 4 Gustav Olof Sjögren 1819 Latin
12 Visio inauguralis prophetae Ezechielis Latine versa et notis philologicis illustrata cujus partem tertiam ... publico modeste offerunt examine mag. Gustavus O. Sjögren ... et Carolus Enequist Gothlandus. in audit. Gust. die VIII Jul. MDCCCXVI. h. a. m. s., P. III Gustav Olof Sjögren 1816 Latin
13 De oraculis Græcis dissertatio quam venia ampl. facult philos. Upsal. p. p. mag. Gustavus O. Sjögren ... et Ericus Magnus Holmgren stipendiarius regius. Vestrogothi. in audit. Gustaviano die X Maji MDCCCXV h. p. m. s. P. II Gustav Olof Sjögren 1815 Latin
14 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem octavam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Samuel Swederus Vestmanno-Dalecarlus. In audit. Gust. d. XXIX Novemb. MDCCCXX, P. 8 Gustav Olof Sjögren 1820 Latin
15 Visio inauguralis prophetae Ezechielis Latine versa et notis philologicis illustrata cujus partem secundam ... publico modeste offerunt examine mag. Gustavus O. Sjögren ... et Andreas Sahlén Vestrogothi in audit. Gustav. die VIII Junii MDCCCKIX h. p. m. s., P. II Gustav Olof Sjögren 1814 Latin
16 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem sextam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Carolus Wilhelmus Baggstedt Vestmanno-Dalekarlus. In audit. Gust. d. XXXI Maji MDCCCXX., P. 6 Gustav Olof Sjögren 1820 Latin
17 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem decimam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Olavus Hoffman Gothlandus. stip. Burmeist. In audit. Gust. d. XXI Febr. MDCCCXXI., P. 10 Gustav Olof Sjögren 1821 Latin
18 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem undecimam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Joh. Fredr. Mützell Medelpado-Jemtlandus. In audit. Gust. d. XI Decembr. MDCCCXXII., P. 11 Gustav Olof Sjögren 1822 Latin
19 Vaticinia prophetae Malachiae latine versa et notis criticis atque philologicis illustrata. Quorum partem primam ... publico offerunt examini mag. Gustavus O. Sjögren ... et Andreas Gustavus Berg stip. reg. Uplandus. In audit. Gustav. die XXVII Febr. MDCCCXIX., P. 1 Gustav Olof Sjögren 1819 Latin
20 Visio inauguralis prophetae Ezechielis Latine versa et notis philologicis illustrata cujus partem quintam ... publico modeste offerunt examine mag. Gustavus O. Sjögren ... et Andr. Eliæson a. sacris, Vestrogothi. in audit. Gustaviano die XIX Febr. MDCCCXVII. h. a. m. s., P. V Gustav Olof Sjögren 1817 Latin

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.