Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustav, prins av Sverige 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Prins Gustafs resejournal från Bergslagen juni-juli 1842 Gustav, prins av Sverige 1996 Svenska
2 Vid sorgefesten hvarmed minnet af hans kongl. höghet hertigen af Upland Frans Gustaf Oscar kommer att firas af Upsala universitets studentcorpus å Carolina Redivivas Sollenitets Sal den 29 Nov. 1852 Gustav, prins av Sverige 1852 Svenska
3 Vid sorgefesten som i anledning af h.k.h. hertigens af Upland Frans Gustaf Oscars död firades af Uplands nation å dess Nationssal den 13 Nov. 1852 Gustav, prins av Sverige 1852 Svenska
4 "Vårsång" Herman Sätherberg 1894 Engelska
5 Gustaf V - brev, tal, skrivelser Gustav, V, kung av Sverige 1982 Svenska
6 Hans Majestät Konungens kritik vid avslutandet av 1926 års fälttjänstövningar - (hållet vid Walsta den 2. oktober 1926) Gustav, V, kung av Sverige 1926 Svenska
7 Hans Majestät Konungens tal vid Bondetågets hyllning å Stockholms slott fredagen den 6 februari 1914 Gustav, V, kung av Sverige 1914 Svenska
8 Hans Maj:t konungens genomgång av arméfälttjänstövningen i Gävleborgs län 1936 Gustav, V, kung av Sverige 1936 Svenska
9 Hans Maj:ts konungens genomgång av arméfälttjänstövningen i Skåne 1935 Gustav, V, kung av Sverige 1935 Svenska
10 H.M. Konungens kritik vid avslutandet av 1929 års fälttjänstövningar i Södermanland, hållen den 2. oktober 1929 vid Hjortsberga Gustav, V, kung av Sverige 1929 Svenska
11 H.M. Konungens kritik vid avslutandet av 1930 års fälttjänstövningar i Norrbotten hållen den 2. oktober 1930 vid Bodeb Gustav, V, kung av Sverige 1930 Svenska
12 Vår konung och hans gärning - minnesskrift med anledning av konung Gustav V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag Gustav, V, kung av Sverige 1933 Svenska
13 H.K.H. prins Gustaf Adolf en vördsam tillägnan från jägarvänner med anledning av nyligen inträffad 40-årsdag Carl Lagercrantz 1946 Svenska
14 Med folket för fosterlandet D. 1 1938 Svenska
15 Med folket för fosterlandet D. 2 1938 Svenska
16 H. Mai:t konung Gustaf V:tes tal till bondetåget fredagen den 6 februari 1914 - med illustrationer Ivar Starkenberg 1914 Svenska
17 Vår konung och hans gärning - minnesskrift med anledning av konung Gustaf V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag 1933 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.