Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Håkan Wahren 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ett försök att spåra radonhus i Uppsala kommun 1979 Svenska
2 Ett försök att spåra radonhus i Kumla kommun - mark - rapport 1982 Svenska
3 Ett försök att spåra radonhus i Uppsala kommun - delrapport 1979 Svenska
4 Miljö och hälsa i Stockholms län - förstudie 1991 1991 Svenska
5 Trafikens hälsoeffekter - rapport från ett seminarium den 15 april 1991 1991 Svenska
6 Dricksvattenförsörjning vid allvarliga störningar - reparationsberedskap och prioritering av förbrukare Håkan Wahren 1996 Svenska
7 Dricksvattenförsörjningens sårbarhet vid översvämningar - erfarenheter från år 2000 Håkan Wahrén 2001 Svenska
8 Dricksvattenproducenters tillgång till reservel och förmåga till nödvattenförsörjning - en lägesbedömning och jämförelse mellan ett urval små, mellanstora och stora producenter Håkan Wahren 2005 Svenska
9 Drickvattenkvalité och hälsa - probleminventering och forskningsbehov : utredning Håkan Wahrén 1981 Svenska
10 Kommunerna och folkhälsan Håkan Wahren 1991 Svenska
11 Laboratorieberedskap för dricksvatten Håkan Wahren 1994 Svenska
12 Stort vattenburet sjukdomsutbrott i Skåne 1995 - utvärdering Håkan Wahren 1996 Svenska
13-14 Sårbart vatten - diskussionsunderlag med lästips (flera utgåvor) Håkan Wahren 1995 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.