Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Haldo Carlsson 40 träffar

Titel Författare År Språk
1-7 Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis - sortval 1979 (flera utgåvor) Anders Bengtsson 1983 Svenska
8 Beståndstäthetens inverkan på potatisens avkastning och kvalitet - Influence of potato stand density on yield and quality Haldo Carlsson 1975 Svenska
9 Bredspridning och radmyllning av kvävegödsel till potatis - olika tidpunkter och olika markfuktighet Haldo Carlsson 1977 Svenska
10 Fabrikspotatis - aktuella sorter Haldo Carlsson 1969 Svenska
11 Färskpotatisens kvalitet - The quality of first early potatoes Haldo Carlsson 1979 Svenska
12 Förgroning av matpotatis Haldo Carlsson 1990 Svenska
13 Förgroning och bevattning av matpotatis Haldo Carlsson 1975 Svenska
14 Försök med kluvet utsäde av potatis Haldo Carlsson 1977 Svenska
15 Försök med olika radavstånd i potatis Haldo Carlsson 1982 Svenska
16 Försök med olika sättavstånd i potatis Haldo Carlsson 1991 Svenska
17 Försök med olika sättdjup Haldo Carlsson 1977 Svenska
18 Gödselplacering i potatis Haldo Carlsson 1988 Svenska
19 Inverkan av ojämn sättning på potatisskörden - Effect of irregular planting distances on the potato yield Haldo Carlsson 1979 Svenska
20 Jämförelse mellan potatissorterna Bintje och Grata vid olika givor ammoniumsulfat Haldo Carlsson 1971 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.