Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans Claeson 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dagsnäs - ett gods och dess människor Hans Claeson 1993- Svenska
2 Dagsnäs - ett gods och dess människor, Tiden fram till 1820 Hans Claeson 1993 Svenska
3 Hornborgasjöns krönika - 200 år med sänkningar, trätor och naturvård Hans Claeson 1999 Svenska
4 Musikanter från Masthugget - en studie kring Gamla Masthuggspojkars spelmanslag, Göteborg Hans Claeson 1981 Svenska
5 Musikpreferenser, musikvanor, musikundervisning - en enkätundersökning bland 10-åriga skolelever i Sunne och deras föräldrar Hans Claeson 1982 Svenska
6 Rylanda säteri - ett gårdsöde Hans Claeson 1975 Svenska
7 Tack för Jönn! - en bok om John Liedholm - diktare, konstnär, fornvän Hans Claeson 1995 Svenska
8 Trestena - bondby, fideikommiss, skogsdomän Hans Claeson 1993 Svenska
9 Dagbok från Kärrbogärde, Hemsjö och Månsholmen, Norra Vånga - 1863, 1866-1900 Ansgarius Ekelund 1994 Svenska
10 Dagbok från Grevbäck och Ransberg 1836-1857 Petter Flodin 1996 Svenska
11 Dagbok från Trestena vid Hornborgasjön 1818-1850 Johan Gustaf Granfeldt 1996 Svenska
12 Kulturhistoriska AMS-arbeten modell Skaraborg 1963-1976 - rapport 1976 Svenska
13 Soldaten Johan Ljungkvists dagböcker från Norra Vånga Johan Ljungkvist 1994 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.