Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans-Erik Pettersson 42 träffar

Titel Författare År Språk
1 Prov med hastighetsdämpande gupp i vägbanan på tre gator i Göteborg Hans-Erik Pettersson 1979 Svenska
2 Varför använder man inte fotgängarreflexer vid promenader i mörker? - en intervjustudie = Why do not pedestrians use retroflexes when walking in the dark? : an interview study Hans-Erik Pettersson 1983 Svenska
3 Cheese-making experiment with milks containing different genetic variants of κ-casein Johan Schaar 1983 Engelska
4 Från mjölk till mejeriprodukter, Syrning 1982 Svenska
5 Utmärkning av rörliga vägarbeten - en effektstudie Hans-Erik Pettersson 1984 Svenska
6 Påverkan av förarbeteende via trafikmiljöns utformning - empiriska studier av "pre-crash" förlopp och effekten av några trafiktekniska åtgärder Hans-Erik Pettersson 1985 Svenska
7 TRK:s haverikommission - fortsatta undersökningar och praktiska erfarenheter Anders Englund 1985 Svenska
8 Analys av olyckor vid vägarbetsplatser Jan Törnros 1980 Svenska
9 Enkät rörande vägarbeten på det statliga vägnätet Jan Törnros 1980 Svenska
10 Hastighetssänkande anordningar i vägbanan Hans-Erik Pettersson 1976 Svenska
11 Upplevda restidsdifferenser och medelhastigheter - faktorer som kan antas påverka förares hastighetsanspråk Hans Erik Pettersson 1976 Svenska
12 Datorstödd ledning av sjukvård i krig - uppgifts- och användaranalys LeV:1 Hans Erik Pettersson 1988 Svenska
13 Haveriundersökningar av trafikolyckor inom försvaret - redovisning av en försöksverksamhet Hans-Erik Pettersson 1988 Svenska
14 Bullerremsor - effektmätningar vid två anläggningar Hans-Erik Pettersson 1981 Svenska
15 Fordonsförsäkringens inverkan på trafikbeteende - ett förslag till analysmetod Hans-Erik Pettersson 1982 Svenska
16 Problemanalys rörande informationsöverföring i trafik Hans-Erik Pettersson 1982 Svenska
17 Fallstudiemetodik för att belysa faktorer bakom cykel-bilolyckor i korsningar Hans-Erik Pettersson 1989 Svenska
18 System för att ta upp bilavgifter - prov och demonstration 1990 Svenska
19 Concentrated dairy cultures - a study on the preparation, preservation and use of mesophilic, mixed species lactic starter concentrates Hans-Erik Pettersson 1975 Engelska
20 Trafikantbeteende och vägmiljöegenskaper - en begreppslig referensram Hans Erik Pettersson 1992 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.