Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Harald Olsson 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vindstabilisering av småhus genom innertakskivor av prefabricerade ytelement Tryggve Degerman 1975 Svenska
2 Ett praktharnesk från korsbetningen Arne Hoff 1937 Svenska
3 Hultaby medeltida borganläggning - Omsl. Illustr. Harald Olsson, landsantikvarie 1947 Svenska
4 Johannes Messenius Scondia illustrata - studier i verkets tillkomshistoria och medeltidspartiets källförhållanden Harald Olsson 1944 Svenska
5 "Läredagården" i Hässleholm Harald Olsson, landsantikvarie 1944 Svenska
6 Ett nytt fynd av stjärntrissesporre med horisontalställd trissa - Illustr. Harald Olsson, landsantikvarie 1943 Svenska
7 "Spyka"-minnen Harald Olsson, landsantikvarie 1924 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.