Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Harald Wieselgren 61 träffar

Titel Författare År Språk
1 Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från medeltiden Bernhard av Clairvaux, helgon 1864-1866 Svenska
2-3 Förteckning på oljemålningar, handteckningar m.m. af J.F.Höckert, utstälda i Föreningens för nordisk konst lokal från den 16 oktober 1881 (flera utgåvor) 1881 Svenska
4-6 Sjelf-biografiska anteckningar (flera utgåvor) Lars Johan Hierta 1901 Svenska
7 In celebrandam anniversarium quínquies seculari festi Sancte Birgitte de Suecia 1892 Latin
8-9 En samling dikter (flera utgåvor) Johan Jolin 1895 Svenska
10 P. M Axel Key 1863 Svenska
11 Leibniz bref till Sparfvenfelt 1693-1700 - Utgifna af Harald Wieselgren Gottfried Wilhelm Leibniz 1883 Franska
12 Visor, sånger och skizzer Gustaf Richard Mallander 1884 Svenska
13 Præsides för den Svenska Konstakademien under hennes första tre halfsekel 1735-1885 1897 Svenska
14 Vestgöta lagbok 1889 Svenska
15 Skånska allmogens klädedrägter tecknade efter naturen - Med text af Hjorward. H. O. Wieselgren Otto Henrik Wallgren 1860-1863 Svenska
16 Anders Flodman Harald Wieselgren 1884 Svenska
17-19 Bilder och minnen (flera utgåvor) Harald Wieselgren 1889 Svenska
20 Carl Fredrik Ridderstad Harald Wieselgren 1888 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.