Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Harry Karlsson 30 träffar

Titel Författare År Språk
1 Lunnavillan - "ett hus kommer lastat" Harry Karlsson 1964 Svenska
2 Golf för nybörjare Harry Karlsson Fakt 1979 Svenska
3 Historier från Mariefred - sanningsvittnen på ljugarbänk Yngve Andersson 1987 Svenska
4 Historier från Mariefred III - slutord från ljugarbänken Yngve Andersson 1994 Svenska
5 Nya historier från Mariefred - sanningsvittnen på ljugarbänk Yngve Andersson 1989 Svenska
6 Slottet och staden - the castle and the town Leif Beckman 1956 Svenska
7 En datoriserad prästgård - bland prästboställen i Taxinge Göran Gelotte 1988 Svenska
8 Strindberg i Taxinge Göran Gelotte 1991 Svenska
9 Taxinge och järnvägen Göran Gelotte 1993 Svenska
10 Harry Karlsson från Mariefred - en vänbok Lars-Olof Grahn 1996 Svenska
11 Hurra för ångbåten! Bo Grandien 1967 Svenska
12 Fyra stadskvarter i Mariefred - Borgmästaren, Fabrikören, Kantorn, Baderskan Anna-Greta Gustafson 1997 Svenska
13 Gripsholms värdshus berättar Anna-Greta Gustafson 1989 Svenska
14 Slaktsvinsuppfödning - teknik och ekonomi Håkan Hultman 1970 Svenska
15 Elektronisk betalningsförmedling och konsumentskyddet Harry Karlsson 1981 Svenska
16 Harrys textningslära - Lärobok i textning Harry Karlsson 1929 Svenska
17 Kostnader för mjölkproduktion Harry Karlsson 1966 Svenska
18 Den långa vägen - en skånsk byggmästare berättar Harry Karlsson 1973 Svenska
19 Minnesbilder Harry Karlsson cop. 2002 Svenska
20 Vätterbåtar Harry Karlsson 1987 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.