Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Helena Rosengren 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Lyckans bänk Helena Segnestam Rosengren cop. 2013 Svenska
2 Under bar himmel Helena Segnestam Rosengren 1999 Svenska
3 Inkomstutvecklingen inom det ungerska jordbruket Johanna Jonsson 1989 Svenska
4 En feodal manifestation - Sundboholm - en kvalitativ studie av en medeltida sätesgård i Bälinge socken, Södermanland Helena Rosengren, 1983- 2011 Svenska
5 Vattenanknutna kulturmiljöer vid HARO 86/87 mellan Mörumsån & Skräbeån Helena Lundgren 2021 Svenska
6 Malmös 1930-tal - cykelguide Helena Rosengren 2019? Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.