Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hemming Forelius 116 träffar

Titel Författare År Språk
1 Angaros dissertatione expositos, adnuente amplissimo collegio philosophico in incluta Sveonum, ad Salam, academia, sub præsidio ... Hemmingi Forelii ... ad publicum examen defert s:æ r:æ m:tis alumnus Brynolph Tegman Pet. fil. Stockholmensis, in auditorio Gustaviano majori, III Id. Decemb. anno M. DC. XCVII Hemming Forelius 1697 Latin
2 De ceremoniis sacrorum Romanorum dissertatio philologica; quam ex consensu ampliss. ordinis philos. in illustri academia Upsal. sub præsidio ... dn. Hemmingi Forelii ... pro gradu publico examini modeste submittit Carolus Wänman Bothn. V. D. minister Lœfanger: in audit. Gust. maj. ad d. 26 Augusti Ann. MDCXCIII. Horis ante merid. solitis Hemming Forelius 1693 Latin
3 De duce paludato, dissertatio quam cum consensu atque suffragio amplissimi, ordinis philosoph: in acad: Upsal: præside ... dn. Hemmingo Forelio ... publico examini modestè submittit Olaus Sundius And: fil Ang: In audit: Gust: maj: a. d. mensis Martii Anno M DC CII Hemming Forelius 1702 Latin
4 De expositione infantum ad vitam. Dissertatio gradualis, quam ... sub præsidio ... dn. Hemmingi Forelii ... publico bonorum examini submittit Kenicius Joh. Halenius, Ros. In aud. Gust. majore, d. 27 Novembr. M DCC Hemming Forelius 1700 Latin
5 De gentilium diis tutelaribus seu geniis dissertatio quam cum suffragio amplissimi collegii philos. in illustri academia Upsaliensi præside ... dn. Hemmingo Forelio ... in audit. Gustav. majore ad diem 15. mens. Decemb. horis ante merid. consvetis. examinandam sistit Petrus Rydhenius V-Gothus, Hemming Forelius 1700 Latin
6 De hieroglyphicis & sacris veterum literis dissertatio philologica, quam ex consensu amplissimi colleg. philos. in reg: acad: Upsaliensi, præside ... dn. Hemmingo Forelio ... publico examini modestè submittit Ericus Frondin, Er. fil. ... in audit. Gustav. maj. a. d. V. kalend. Decembr. a. MDCCI Hemming Forelius 1701 Latin
7 De invidia, exercitium academicum, quod in regia Upsaliensi academia, cum consensu & adprobatione amplissimi collegii philosophici, sub praesidio ... dn. Hemmingi Forelii ... ad publicum examen modestè defert s:ae r:ae m.tis alumnus Christianus N. Buscherus West-Both. in audit. Gust. maj. a. d. 13 Febr. 1704. horis ante meridiem solitis Hemming Forelius 1704 Latin
8 De mysteriis Eleusiniis dissertatio, quam cum consensu ampliss. colleg. philos. sub præsidio ... dn. Hemmingi Forelii ... pro gradu, publico examini qua par est modestia submittit Claudius Hedman Angerm. in acad. Ups. audit. Gustav. majori, die 6. Maji an. M DCCVII Hemming Forelius 1707 Latin
9 De noverca musarum exercitium academicum quod, consensu ampliss. ordinis philos. in illustri academia Upsaliensi, sub præsidio ... dn. Hemmingi Forelii ... publico bonorum examini modeste exhibet Magnus Leverin Ost-Gothus. In audit. Gustav. majori, ad diem 18. Junii anno 1706, horis ante meridiem solitis Hemming Forelius 1706 Latin
10 De persona homini imposita, ex Cic: Off: lib: I. cap. XXVIII. Dissertatio philosophica, quam ... praeside ... Hemmingo Forelio ... pro honoribus philosophicis obtinendis publicè examinandam sistit ... Johannes Norlander Ang. In auditorio Gust: maj: a. d. XIII. Junii A:o MDCC Hemming Forelius 1700 Latin
11 De pietate Æneæ in Anchisen disputatio philosophica, quam ex consensu ampliss. colleg. philos. in reg. acad. Upsal. sub præsidio ... dni. Hemmingi Forelii ... publico bonorum examini modeste submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Jacobus B. Brisman, W-Gothus. In audit. Gust. maj: die 24. Aprilis, ab hora I. post merid. ann. 1707 Hemming Forelius 1707 Latin
12 De sacrificiis gentilium expiatoriis dissertatio gradualis, quam ex indultu ampliss. senatus philosoph. sub præsidio & moderamine ... dni. Hemmingi Forelii ... in regia inclitaque academia Upsaliensi ad publicum examen modeste reverenterque defero Abraham L. Samzelius Nericius in audit. Gust. maj. ad calend. majas a:o M DCCIII horis ante meridiem svetis Hemming Forelius 1703 Latin
13 De usu poetices dissertatio quam ... præside ... Hemmingo Forelio ... publico bonorum examini modeste submittit Petrus E. Staaff Fiedr. In audit. Gustav. majori die Febr. horis solitis Anni 1691 Hemming Forelius 1691 Latin
14 Didonem virgilianam dissertatione graduali ... sub præsidio viri celeberrimi dn. Hemmingi Forelii ... Eruditorum examini ad diem 6. Junii anni 1703. in auditorio Gustav. majori sistit Olaus O. Broms. Sudermannus Hemming Forelius 1703 Latin
15 Disputatio academica de paupertate, quam ... sub moderamine ... Hemmingi Forelii ... publico bonorum examini sistit Jonas Granholm, Angermannus. In audit. Gustav. maj. a d. 22 Junii anni M DCC IV horis ante meridiem consvetis Hemming Forelius 1704 Latin
16 Disputatio philosophica de Atheniensi academia, quam cum suffragio & approbatione amplissimi senatus philosophici in illustri Athenæo Upsaliensi moderante ... dn. Hemmingo Forelio ... publice lustrandam sistit s:æ r:æ m:tis alumnus Olaus Nording Angermannus, in audit. Gust. maj. d. XV Junii a M DCC IV horis ante merid. cons Hemming Forelius 1704 Latin
17 Disputatio philosophica de gratiis, quam consensu & adprobatione amplissimi collegii philosophici inclutæ academiæ Upsaliensis; præside ... dn. Hemmingo Forelio ... publice examinandam sistit, s:æ r:æ m:tis alumnus Erengislus Bohm Angermannus. In aud. Gust. maj. d. 13 Junii, anni MDCCIV. horis ante meridiem solitis Hemming Forelius 1704 Latin
18 Dissertatio academica, de veterum Romanorum votis sollemnibus quam cum adprobatione ampliss. ord. philosoph. in illustri ac regia acad. Upsaliensi moderante ... dn. Hemmingo Forelio ... publicæ bonorum censuræ, qua par est modestia, submittit. s:æ r:æ m:tis alumnus Olaus Wikner Angerm. in audit. Gust. maj. horis solitis a. d. XVII mensis Maji, a. MDCCV Hemming Forelius 1705 Latin
19 Dissertatio de epopoeia, quam ... sub moderamine ... Henmmingi Forelii ... publico examini committo Andreas L. Törner O. Gothus. Ad d. 25. Martii in auditorio Gustaviano majori ante meridiem. Anno 1693 Hemming Forelius 1693 Latin
20 Dissertatio de erudita conversatione, quam ... sub præsidio ... Hemmingi Forelii ... ad publicum examen defert ... Magnus M. Pontinus O-gothus in aud. Gust: maj. a.d. XVIII. April. anno MDCC Hemming Forelius 1700 Latin

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.