Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrik Andersson 315 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bridging Cultural Concepts of Nature: Indigenous People and Protected Spaces of Nature Rani-Henrik;Cothran Andersson 2021 Okänt
2 Value Incommensurability Henrik Andersson 2022 Okänt
3 Development and Characterization of Large Area Pressure Sensors and Sitting Posture Monitoring Systems Jawad Ahmad 2021 Engelska
4 Screen Printed Large Area Sensors for Pressure Distribution Monitoring in Wheelchairs Jawad Ahmad 2019 Engelska
5 Prehospital suspicion and identification of adult septic patients:Experiences of a screening tool 2016 Sitges (Spain) September 22 - 24 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care Joakim Ambjörnsson 2016 Engelska
6-7 Chemistry of Carbon Nanostructures - Functionalization of Carbon Nanotubes and Synthesis of Organometallic Fullerene Derivatives (flera utgåvor) Claes-Henrik Andersson 2011 Engelska
8 The role of microglia in Alzheimer's disease - investigating mechansims regulating amyloid-β clearance Carl-Henrik Andersson 2016 Engelska
9 The role of microglia in Alzheimer's disease - Investigating mechansims regulating amyloid-β clearance Carl-Henrik Andersson 2016-05-31 Engelska
10 Adaptiv antenn för mobiltelefoni-NMT Henrik Andersson 1993 Svenska
11 Adaptive antenna for mobile telephone systems Henrik Andersson 1998 Engelska
12 Algorithms for computing values of options on the maximum or minimum of several assets and Malliavin calculus for computing the delta of a binary option Henrik Andersson 2001 Engelska
13 Automatic classification of wood defects using support vector machines Henrik Andersson 2008 Engelska
14 Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? Henrik Andersson 2018 Svenska
15 Bullervärden för samhällsekonomisk analys - beräkningar för väg- och järnvägsbuller Henrik Andersson 2009 Svenska
16 Byggproduktionens framtida platsorganisation Henrik Andersson 2015 Svenska
17 Dokumentation av de svenska nationalparkerna Nr 13, Under ytan i Färnebofjärden - fiskbeståndet - då och nu Henrik C. Andersson 2004 Svenska
18 Fiskar i Mälaren Henrik C. Andersson 2014 Svenska
19 Fiskar i nedre Dalälven Henrik C. Andersson 2018 Svenska
20 Fiskar i Stockholms skärgård Henrik C. Andersson 2016 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.