Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrik Josefsson 14 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Kartering av skyddsvärda ädlalövträd med höga naturvärden-i drumlinområdet i Västernärke, Örebro län (flera utgåvor) Henrik Josefsson 2007 Svenska
3 Läderbagge Osmoderma eremita i Örebro län - inventerings- och statusrapport Henrik Josefsson 2007 Svenska
4 Miljöbalkens Framtid: Tema Vattenverksamhet - En miljörättslig förstudie om utvecklingsbehov hos bestämmelserna för vattenverksamhet Henrik Josefsson 2009 Svenska
5-6 Likvärdig miljöbalkstillämpning – myt eller sanning? - en miljörättslig studie (flera utgåvor) Henrik Josefsson 2010 Svenska
7-8 Good ecological status - advancing the ecology of law (flera utgåvor) Henrik Josefsson 2015 Engelska
9 Läderbagge Osmoderma eremita i Örebro län - inventerings- och statusrapport Henrik Josefsson 2007 Svenska
10 Inventering av insekter i Örebro län 2006 - Dagaktiva fjärilar, trollsländor och dyngbaggar Henrik Josefsson 2006 Svenska
11 Unravelling the social and ecological implications of policy instruments for biodiversity governance Niak Sian Koh 2020 Engelska
12 Utbytbar natur? - Etiska och rättsliga aspekter på ekologisk kompensation : Slutrapport från ett forskningsprojekt Mikael Karlsson 2021 Svenska
13 Rättsligt skydd av biologisk mångfald - etiska perspektiv och normkonflikter Caroline Gardelli 2023 Svenska
14 Ekologisk kompensationsom verktygi miljömålsarbetet - Syntes från en forskningssatsning K. Ingemar Jönsson 2023 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.