Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrik Tham 67 träffar

Titel Författare År Språk
1 Exposé 1 och 2 Onlinebok Grupplicens 12 mån Michaela Arlt 2012 Svenska
2 Exposé 1 Onlinebok Grupplicens 12 mån Michaela Arlt 2012 Svenska
3 Exposé aktiv Samhällskunskap 1a1 Onlinebok Grupplicens 12 mån Michaela Arlt 2012 Svenska
4 Brott i välfärden - om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik : festskrift till Henrik Tham 2007 Svenska
5 Brottsoffret och kriminalpolitiken 2011 Svenska
6 Försäkringsbedrägeri - omfattning och orsaker Ulla-Britt Eriksson 1982 Svenska
7-8 I rättsstatens sprickor - En vänbok till Janne Flyghed (flera utgåvor) Felipe Estrada 2021 Svenska
9 Forskare om narkotikapolitiken 2003 Svenska
10 Brottslighet och kontroll Hanns von Hofer 1988 Svenska
11 Foreign citizens and crime - the Swedish case Hanns von Hofer 1991 Engelska
12 General deterrence in a longitudinal perspective - a Swedish case: theft, 1841-1985 Hanns von Hofer 1989 Engelska
13 Invandrarna och brottsligheten Hanns von Hofer 1996 Svenska
14 Kriminologiska bidrag till Nationalencyklopedin 1989-1996 Hanns von Hofer 1996 Svenska
15 "Den meningslösa brottsligheten" - brott och straff i kriminologiskt perspektiv Hanns von Hofer 1995 Svenska
16 Minorities, crime, and criminal justice in Sweden Hanns von Hofer 1997 Engelska
17 Nio kriminalpolitiska teser Hanns von Hofer 1990 Svenska
18 Stöld i Sverige 1831-1980 Hanns von Hofer 1983 Svenska
19 Stöld i Sverige 1831-1993 Hanns von Hofer 1995 Svenska
20 Stöld i Sverige 1831-2002 Hanns von Hofer 2005 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.