Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrik Weibull 31 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bladmossor - Kompaktmossor - kapmossor Bryophyta Anoectangium - Orthodontiu Tomas Hallingbäck 2008 Svenska
2 Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna AJ 24-36, Bladmossor - Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium Tomas Hallingbäck 2008 Svenska
3 Studie av kapacitetshöjande åtgärder i lagret vid Thorn Lightning AB - med simulering av ett smalgångslagringsalternativ Daniel Hellström 2001 Svenska
4 Inventeringar av kalkhällmarker i östra Dalsland Svante Hultengren 2013 Svenska
5 Kvalitetssäkring av ett förändringsarbete - analys av produktion, patientflöde och tillgänglighet i kirurgisk sjukvård 1992 Svenska
6-7 Dokumentation av de svenska nationalparkerna Nr 23, Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark (flera utgåvor) Andreas Malmqvist 2007 Svenska
8 Lavar och luftföroreningar i Västmanlands län - uppföljning och utvärdering av förändringar 1995-2007 Andreas Malmqvist 2008 Svenska
9 Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009 2011 Svenska
10 Red data book of the Baltic region P. 1, Lists of threatened vascular plants and vertebrates Cop. 1993 Engelska
11 Vad kostar vården? - patientrelaterad kostnadsredovisning i KPP-projektet 1996 Svenska
12 Vägarnas träd - om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter 2015 Svenska
13 BIOGEOGRAFISK UPPFÖLJNING AV MOSSOR 2016 Henrik Weibull 2016 Svenska
14 Biogeografisk uppföljning av mossor 2018 Henrik Weibull 2018 Svenska
15 Bryophytes on boulders - diversity, habitat preferences and conservation aspects Henrik Weibull 2000 Engelska
16 Bryophytes on boulders : diversity, habitat preferences and conservation aspects / Henrik Weibull Henrik Weibull uuuu-uuuu Okänt
17 Inventering av hårklomossa och skapanior på ved vid vatten Henrik Weibull 2008 Svenska
18 Inventering av hårklomossa och skapanior på ved vid vatten 2007/2008. Henrik Weibull 2008 Svenska
19 Mosskompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) 2004 Henrik Weibull 2005 Svenska
20 Renovascular occlusive disease - aspects of reconstructive options Henrik Weibull 1992 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.