Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hjalmar Berg 155 träffar

Titel Författare År Språk
1 Geografiska skioptikon-bilder valda och ordnade för undervisningen - textbok Fridtjuv Berg 1901-1908 Svenska
2-10 Lärobok i geometri för folkskolan (flera utgåvor) Fridtjuv Berg 1921 Svenska
11 Anders Berg - en föregångsman i den svenska folkskolan : levnadsteckning, sammanställd efter hans egna anteckningar och brev Hjalmar Berg 1940 Svenska
12 Berättelse om Svenska skolmuseets Stockholm verksamhet under åren 1908-1917. På uppdrag av styrelsen utarbetad Hjalmar Berg 1918 Svenska
13 Berättelse om Svenska skolmuseets verksamhet under åren 1908-1917 - På uppdrag av styrelsen utarb Hjalmar Berg 1918 Svenska
14 Beskrifning öfver ny samling af stereometriska figurer, som genom Kongl. ecklesiastikdep. hålles folkskolornas och döfstumskolorna m.fl. tillhanda Hjalmar Berg 1904 Svenska
15 Folkskolan/grundskolan 150 år - Finspångs kommun : Hällestad, Regna, Risinge, Skedevi församlingar Hjalmar Berg 1992 Svenska
16 Förteckning öfver böcker, lämpliga för folkskolornas lärjungebibliotek - Enligt uppdrag af Centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärareförening upprättad af Hjalmr Berg. År. 1869. Med inledning af Alfr. Dalin Hjalmar Berg 1896 Svenska
17 Handledning för läraren vid användandet af Väggtaflor för linearritning Hjalmar Berg 1893 Svenska
18 Hur Läsebok för folkskolan kom till Hjalmar Berg 1934 Svenska
19 Hågkomster från en lång levnad Hjalmar Berg 1942 Svenska
20 Införandet och ordnandet av slöjdundervisning för gossar vid Stockholms folkskolor Hjalmar Berg 1932 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.