Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hjalmar Lundgren 113 träffar

Titel Författare År Språk
1 Norrköpings stadsbiblioteks och museums handlingar 1, Ur Stadsbibliotekets och museets samlingar m.m Norrköpings stadsbibliotek och museum 1920 Svenska
2 Norrköpings stadsbiblioteks och museums handlingar 2, Ur Stadsbibliotekets samlingar Norrköpings stadsbibliotek och museum 1924 Svenska
3 Studier öfver Theophiluslegendens romanska varianter Hjalmar Lundgren 1913 Svenska
4 Två gamla beskrifningar öfver Norrköping - efter originalhandskrifterna i Linköpings Stiftsbibliotek 1916 Svenska
5 Anecdota Benzeliana - Eric Benzelius d.y:s anteckningar i svensk historia : efter originalhandskriften i Linköpings stiftsbibliotek utgifna med inledning och personregister Erik Benzelius, d.y 1914 Svenska
6 De gula husen - idyller från Carl XV:s tid Hjalmar Lundgren 1922 Svenska
7 Prinsessan de Clèves Marie-Madeleine de Lafayette 1923 Svenska
8 Resa i min kammare Xavier de Maistre 1945 Svenska
9 Syrinx - vers Hjalmar Lundgren 1909 Svenska
10 Bengt Lillie Hjalmar Lundgren 1910 Svenska
11 Mitt minnesalbum - stamboksblad av författare och konstnärer Hjalmar Lundgren 1950 Svenska
12 Från den politiska rännarbanan - brev till hemmet Hjalmar Lundgren 1914 Svenska
13 I de frisinnade idéernas tjänst - brev och uttalanden av riksdagsmannen Johannes Bengtzén Hjalmar Lundgren 1916 Svenska
14 Minnets land - eskapader från bok-kammaren Hjalmar Lundgren 1943 Svenska
15 Borgmästarens testamente och andra skildringar från boksal och sommaräng Hjalmar Lundgren 1944 Svenska
16 Framåt och uppåt marsch! - till valmännens tjänst Hjalmar Lundgren 1928 Svenska
17 Motion, om beredande av tillfällig löneförbättring åt befattningshavare vid folkskolor, småskolor och mindre folkskolor i riket, avgiven i mars 1928 Hjalmar Lundgren 1928 Svenska
18 Brev från Solklinten - korta berättelser Hjalmar Lundgren 1932 Svenska
19 Drottning Christina i Norrköping Hjalmar Lundgren 1934 Svenska
20 Den förste Himmelstierna - Herman von Samson-Himmelstierna : en kulturbild från stormaktstidevarvet Hjalmar Lundgren 1931 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.