Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hugo Sjörs 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Muddus Tore Arnborg 1960 Svenska
2 Muddus - a national park in Swedish Lapland Tore Arnborg 1968 Engelska
3 Biologi 10, Ekologisk botanik 1971 Svenska
4 Excursion guides CIIIe, Phytogeographical excursion to Mire districts in north Sweden : July 22-August 7, 1950 International Botanical Congress 1950) Stockholm : 1950 Engelska
5 Flygbildstolkning och flygspaning som hjälpmedel vid våtmarksinventering för naturvårdsändamål - jämförande metodstudie av myrar i norra Värmland Lars Furuholm 1980 Svenska
6-7 Kompendium i trädkännedom (flera utgåvor) Torsten Lagerberg 1972 Svenska
8 Kompendium i trädkännedom D. 1 Torsten Lagerberg 1962 Svenska
9 Kompendium i trädkännedom D. 2 Torsten Lagerberg 1962 Svenska
10 Skogar Jake Page 1984 Svenska
11 Det levande landskapet - en inledning till ekologin Paul B. (Paul Bigelow) Sears 1965 Svenska
12 Ekologisk botanik Hugo Sjörs 1971 Svenska
13 Hugos historia - barndom och ungdom, studier och forskning, självbiografi nedtecknad januari 1993 och vårvintern 2009 Hugo Sjörs 2010? Svenska
14 Manuskriptmetodik inom ekologisk botanik Hugo Sjörs 1975 Svenska
15 Mina utrikes resor - under fem årtionden Hugo Sjörs 2010? Svenska
16 Myren och dess växtvärld Hugo Sjörs 1950 Svenska
17 Myrinventering för skyddsändamål - preliminär redogörelse för metodstudier Hugo Sjörs 1977 Svenska
18 Myrinventering i norra och delar av östra Värmland Hugo Sjörs 1977 Svenska
19-20 Myrvegetation i Bergslagen - Mire vegetation in Bergslagen, Sweden (flera utgåvor) Hugo Sjörs 1948 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.