Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingemar Ahlén 53 träffar

Titel Författare År Språk
1 Artbestämning av flygande fladdermöss Ingemar Ahlén 1990 Svenska
2 Identification of bats in flight Ingemar Ahlén 1990 Engelska
3-4 Sveriges grodor, ödlor och ormar - fältguide och faktasamling (flera utgåvor) Ingemar Ahlén 1995 Svenska
5 Gotlands fladdermusfauna 1997 Ingemar Ahlʹen 1998 Svenska
6 Artfakta - Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur 1992 Ingemar Ahlén cop. 1992 Svenska
7 Bevarande av vilda djur och växter - forskning om hotade och missgynnade arter i skogsmark Ingemar Ahlén 1975 Svenska
8 Brölinventering i det skånska kronhjortreservatet 1973 Ingemar Ahlén 1973 Svenska
9 Faunavård - om bevarande av hotade djurarter i Sverige Ingemar Ahlén 1977 Svenska
10 Faunavård, Studieplan : om hotade djur i Sverige - om bevarande av hotade djurarter i Sverige Ingemar Ahlén 1980 Svenska
11 Fenoxisyrapreparatens ekologiska effekter Ingemar Ahlén 1970 Svenska
12 Gotlands fladdermusfauna 1993 Ingemar Ahlén 1994 Svenska
13 Gotlands fladdermusfauna 1997 Ingemar Ahlén 1998 Svenska
14-15 Gotlands fladdermusfauna 2005 (flera utgåvor) Ingemar Ahlén 2006 Svenska
16-17 Gotlands fladdermusfauna 2014 (flera utgåvor) Ingemar Ahlén 2015 Svenska
18-19 Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan - åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS (flera utgåvor) Ingemar Ahlén 2006 Svenska
20 Hotade djur i Sverige Ingemar Ahlén 1988 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.